s Hotărâre de Guvern 376 din 2011 - privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanţării Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice"

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 376 din 2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanţării Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice"

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 12 aprilie 2011

Art. 1

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanţării unor programe de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul 15 "Prevenirea excluderii sociale", titlul 57 "Asistenţă socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale".

↑ Sus

Loading

Art. 2

Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aprobat pe anul 2011.

↑ Sus

Loading