s Hotărâre de Guvern 38 din 2011 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 38 din 2011
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Publicat(ă) în Monitorul Oficial din data de 1 ianuarie 2011

Art. 1

Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2004;
b) Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 5 aprilie 2004.

↑ Sus

Loading