s Ordonanţă a Guvernului 883 din 2011 - privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sanatatii, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale carui drepturi se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii

Sumar:

Ordonanţă a Guvernului nr. 883 din 2011
privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sanatatii, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale carui drepturi se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii

Publicat(ă) în Monitorul Oficial din data de 1 ianuarie 2011

Art. 1

Drepturile de natura salariala stabilite in favoarea personalului din Ministerul Sanatatii, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale carui drepturi se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, nu includ sumele ce reprezinta cheltuieli de judecata, despagubiri, taxe judiciare si altele asemenea.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Procedura de efectuare a platii drepturilor de natura salariala, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2010, se desfasoara cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din Ministerul Sanatatii, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale carui drepturi se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2010, se realizeaza potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 si 2014 si vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Sanatatii.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Prevederile prezentului ordin se aplica de catre toate structurile subordonate Ministerului Sanatatii ale caror conducatori au calitatea de ordonator de credite.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, denumita in continuare data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite ce le asigura finantarea.
(2) In termen de 17 zile lucratoare de la data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu si le vor transmite Directiei generale economice din cadrul Ministerului Sanatatii.
(3) In termen de 25 de zile lucratoare de la data publicarii, Directia generala economica va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru proiectul de buget.

↑ Sus

Loading

Art. 7

In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar in anul 2012, respectiv 2013.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de fiecare ordonator de credite care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 1, pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata salariilor, si nu se cumuleaza cu drepturile salariale din luna platii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Ministerului Sanatatii au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

↑ Sus

Loading