s Ordonanță de urgență a Guvernului 59 din 2011 - Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Sumar:

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 59 din 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 30 iunie 2011

In temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizandu-se algoritmul de calcul prevazut de legislatia in domeniul asigurarilor sociale, in scopul asigurarii egalitatii de tratament pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii,
avand in vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca in cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,
in vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa poata realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie intr-un mod obiectiv si justificat,
se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii si egalitatii, scopul fiind acela de a se stabili in mod just si echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanta de urgenta sunt indreptatite sa le primeasca, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea sa identifice si sa depuna la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii activitati profesionale.
Deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte in scopul revizuirii pensiilor recalculate prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ce au facut obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonante de urgenta se platesc de la data de intai a lunii urmatoare expirarii termenului de revizuire prevazut la alin. (1).
(3) Pensiile prevazute la alin. (1) pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, daca acesta depune la casa teritoriala de pensii, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, noi acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele existente la dosarul de pensie, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.
(4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se platesc de la data prevazuta la alin. (2), daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii in termenul prevazut la alin. (3).
(5) In situatia in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii peste termenul prevazut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plati incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevazut la alin. (2).

↑ Sus

Loading

Art. 2

Pentru revizuirea pensiilor mentionate la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Plata drepturilor restante, constand in diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat in urma recalcularii si cel obtinut in urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pana la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgenta, se va realiza in termenele prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), dupa caz.

↑ Sus

Loading

Art. 4

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

↑ Sus

Loading