s Convenție 108 din 1958 - privind actele de identitate pentru personalul navigant

Sumar:

Convenție nr. 108 din 1958
privind actele de identitate pentru personalul navigant

Ratificata la 20.09.1976

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si reunindu-se, la 29 aprilie 1958, în cea de-a 41-a sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri referitoare la recunoasterea reciproca sau internationala a unui act de identitate national pentru personalul navigant, problema care constituie al saptelea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, a adoptat, azi, treisprezece mai una mie noua sute cincizeci si opt, conventia de mai jos, denumita „Conventia privind actele de identitate pentru personalul navigant, 1958".

Art. 1

1. Prezenta conventie se aplica fiecarui marinar utilizat, în indiferent ce calitate, la bordul oricarei nave, în afara navelor de razboi, care este înmatriculata pe un teritoriu pentru care aceasta conventie este în vigoare, si care este în mod normal afectata navigatiei maritime.

2. În cazul în care ar exista vreo îndoiala cu privire la problema de a sti daca anumite categorii de persoane trebuie sa fie considerate personal navigant, în sensul prezentei conventii, aceasta problema va fi solutionata, în fiecare tara de catre autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale personalului navigant interesate.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Orice stat membru, pentru care prezenta conventie este în vigoare, va elibera fiecaruia dintre cetatenii sai, exercitând profesia de marinar, la cererea sa, un „act de identitate pentru personal navigant", conform prevederilor art4 de mai jos. Cu toate acestea, în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant, numitul stat membru va putea elibera, în locul mentionatului document, un pasaport specificând ca titularul este marinar si având, în sensul prezentei conventii, aceleasi efecte ca si actul de identitate pentru personalul navigant.

2. Orice stat membru, pentru care prezenta conventie este în vigoare, va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricarui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul sau sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau, daca cel interesat cere aceasta.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Actul de identitate al personalului navigant va fi pastrat întotdeauna de catre marinar.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit dupa un model simplu: el va fi confectionat dintr-un material rezistent si se va prezenta astfel încât orice modificare sa poata fi cu usurinta observata.

2. Actul de identitate pentru personalul navigant va indica. numele si calitatea autoritatii care l-a eliberat, data si locul eliberarii si va contine o declaratie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant, potrivit prezentei conventii.

3. Actul de identitate pentru personalul navigant va contine urmatoarele date referitoare la titular:

a) numele întreg (prenumele si numele de familie. daca este cazul);

b) data si locul nasterii;

c) nationalitatea;

d) semnalmente;

e) fotografia;

f) semnatura titularului, sau, daca acesta este incapabil sa semneze, o amprenta a degetului mare.

4. Daca un stat membru elibereaza un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar strain, el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaratie privind nationalitatea respectivului marinar. De altfel, o asemenea declaratie nu va constitui o dovada concludenta a nationalitatii sale.

5. Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document.

6. Sub rezerva prevederilor continute în paragrafele precedente, forma si cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de catre statul membru care îl elibereaza, dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale personalului navigant interesate.

7. Legislatia nationala va putea sa impuna înscrierea unor informalii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Orice marinar care este detinatorul unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil eliberat de catre autoritatea competenta. a unui teritoriu pentru care prezenta conventie este în vigoare, va fi reprimit pe mentionatul teritoriu.

2. Cel interesat va trebui, de asemenea, sa fie reprimit pe teritoriul avut în vedere în paragraful precedent în timpul unei perioade de cel putin un an dupa data eventualei expirari a valabilitatii actului de identitate pentru personalul navigant al carui titular este.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Orice stat membru va autoriza intrarea dintr-un teritoriu, pentru care prezenta conventie este în vigoare, a oricarui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil, în cazul când aceasta intrare este solicitata pentru o permisie la uscat, cu durata temporara în timpul escalei navei.

2. Daca actul de identitate pentru personalul navigant, contine spatii libere pentru înscrierile corespunzatoare, orice stat membru va trebui, de asemenea, sa permita intrarea dintr-un teritoriu, pentru care prezenta conventie este în vigoare, a oricarui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil, atunci când intrarea este solicitata de catre cel interesat:

a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava;

b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-si ajunge nava într-o alta tara sau îh scopul de a fi repatriat;

c) în orice alt scop aprobat de catre autoritatile statului interesat.

3. Înainte de a autoriza intrarea pe teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate în paragraful precedent, orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfacatoare, inclusiv un act scris, din partea marinarului, armatorului sau agentului interesat, sau a consulului interesat, asupra intentiei marinarului si a faptului ca el este în masura sa-si puna în aplicare proiectul. Statul membru va putea, de asemenea sa limiteze durata sederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul sederii.

4. Prezentul articol nu trebuie sa fie interpretat în sensul unei restrângeri a dreptului oricarui stat membru de a împiedica intrarea sau sederea pe teritoriul sau a unei persoane oarecare.

↑ Sus

Loading

Art. 7 - 14.

Dispozitii finale tip 1.

↑ Sus

Loading