s Convenție 127 din 1967 - privind greutatea maxima a încarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator

Sumar:

Convenție nr. 127 din 1967
privind greutatea maxima a încarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii si reunita, aici, la 7 iunie 1967, & cea de a cincizeci si una sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri privind greutatea maxima a încarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator, problema care constituie cel de-al saselea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la 28 iunie 1967, urmatoarea conventie care se va numi, Conventia asupra greutatilor maxime, 1967.

Art. 1

In sensul prezentei conventii:

a) expresia „transport manual de încarcaturi" indica orice transport a carui greutate a încarcaturii este suportata în întregime de catre un singur lucrator; ea include ridicarea si asezarea încarcaturii;

b) expresia „transport manual regulat de încarcaturi" indica orice activitate consacrata în mod continuu sau esential transportului manual de încarcaturi sau care comporta, în mod normal, chiar cu discontinuitate, transportul manual de încarcaturi;

c) expresia „lucrator tânar" se refera la orice lucrator a carui vârsta este sub 18 ani.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Prezenta conventie se aplica transportului manual regulat de încarcaturi.

2. Prezenta conventie se aplica tuturor sectoarelor de activitate economica pentru care statul membru interesat poseda un sistem de inspectie a muncii.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Este interzis ca unui lucrator sa i se pretinda sau sa i se admita sa transporte manual încarcaturi a caror greutate risca sa-i pericliteze sanatatea sau securitatea.

↑ Sus

Loading

Art. 4

În scopul aplicarii principiului enuntat m art. 3 de mai sus, statele membre vor tine seama de toate conditiile în care trebuie executata munca.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Fiecare stat membru va lua masurile necesare pentru ca orice lucrator repartizat la transportul manual de încarcaturi mai grele sa primeasca ÎN prealabil o instruire cu privire la metodele de lucru pe care urmeaza sa le foloseasca, în vederea ocrotirii sanatatii si a evitarii accidentelor.

↑ Sus

Loading

Art. 6

În vederea limitarii sau înlesnirii transportului manual de încarcaturi se voi folosi, pe cât posibil, mijloace tehnice adecvate.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Repartizarea femeilor si a lucratorilor tineri la transportul manual de încarcaturi grele va fi limitata.

2. Atunci când, la transportul manual de încarcaturi, sunt repartizate femei, sau lucratori tineri, greutatea maxima a încarcaturilor respective va trebui sa fie în mod categoric inferioara celei admise pentru barbati.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Fiecare stat membru va lua, pe calea legislatiei nationale sau prin orice alta metoda conforma cu practica si conditiile nationale si consultându-se cu organizatiile cele mai reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, masurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 9 - 16

Dispozitii finale tip1.

↑ Sus

Loading