s Convenție 133 din 1970 - privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)

Sumar:

Convenție nr. 133 din 1970
privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)

Ratificata la 11.10.2000

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 14 octombrie 1970 în cea de-a 55-a sesiune a sa, vazând ca prevederile Conventiei privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949, stabilesc o descriere detaliata referitoare la astfel de chestiuni precum: cabinele de dormit, salile de mese si careurile, ventilatia, încalzirea, iluminatul si facilitatile sanitare la bordul navei, considerând ca în lumina schimbarii rapide atât a caracteristicilor de constructie, cât si a celor de operare a navelor moderne pot fi prevazute mai multe îmbunatatiri privind cazarea echipajului, dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la cazarea echipajelor, chestiune care este al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale care sa completeze Conventia privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949, adopta la 30 octombrie 1970 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare), 1970:

Partea I - Prevederi generale

Art. 1 -  

1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este angajata în transportul de marfuri sau de pasageri în scop comercial sau care este angajata în orice alt scop comercial, care este înmatriculata în teritoriul pentru care aceasta conventie este în vigoare si a carei chila este pusa sau se afla într-un stadiu similar de constructie la data sau dupa data la care conventia intra în vigoare în acel teritoriu.

2. În legislatia nationala se vor stabili conditiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei conventii.

3. Aceasta conventie se aplica remorcherelor în limite rezonabile si practicabile.

4. Aceasta conventie nu se aplica:

a) navelor cu o capacitate mai mica de 1.000 tone;

b) navelor propulsate în principal cu vele, indiferent daca sunt echipate sau nu sunt echipate cu motoare auxiliare;

c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;

d) navelor cu aripi portante si navelor pe perna de aer.

5. cu conditia ca aceasta conventie sa fie aplicata în limite rezonabile si practicabile la:

a) nave cu capacitatea cuprinsa între 200 si 1.000 tone;

b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigatie pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;

6. De asemenea, cu conditia ca oricare dintre cerintele aplicabile în conformitate cu prevederile art3 din aceasta conventie sa poata fi schimbate în cazul oricarei nave, daca autoritatea competenta este convinsa, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, ca modificarile pot fi facute, cu conditia sa rezulte avantaje evidente care sa creeze conditii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei conventii; caracteristicile tuturor acestor modificari vor fi comunicate de catre membru directorului general al Biroului International al Muncii.

7. cu conditia ca autoritatea competenta va determina, dupa consultari cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, masura în care este corespunzator sa se ia în considerare necesitatea de a organiza conditii pentru timpul liber si se va abate de la prevederile acestei conventii în cazul:

a) navelor feribot maritime, navelor de alimentare si navelor similare, care nu sunt dotate continuu cu un echipaj permanent;

b) navelor maritime, când, suplimentar fata de echipajul navei, au la bord, temporar, personal pentru reparatii;

c) navelor maritime angajate în voiaje scurte care permit membrilor echipajului sa mearga acasa sau sa le puna la dispozitie facilitati comparabile pentru o perioada de timp din fiecare zi.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În cadrul acestei conventii:

a) termenul nava înseamna o nava la care se aplica aceasta conventie;

b) termenul tone înseamna tone registru brut;

c) termenul nava de pasageri înseamna o nava pentru care exista si este în vigoare:

(i) fie un certificat de siguranta pentru nava de pasageri, eliberat în conformitate cu prevederile Conventiei internationale privind ocrotirea vietii omenesti pe mare;

(ii) fie un certificat de pasager;

d) termenul ofiter înseamna o persoana, alta decât comandantul, brevetata ca ofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în lipsa unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

e) termenul nebrevetat înseamna un membru al echipajului, altul decât ofiterul;

f) termenul subofiter înseamna un nebrevetat care este pe o pozitie de supraveghetor sau pe o pozitie cu responsabilitati speciale, certificat ca subofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în absenta unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

g) termenul adult înseamna o persoana care are cel putin 18 ani;

h) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, salile de mese, grupurile sanitare, infirmeria si careurile, asa cum sunt prevazute pentru a fi utilizate de echipaj;

i) termenul prevazut înseamna prevazut de legislatia nationala sau de autoritatea competenta;

j) termenul aprobat înseamna aprobat de autoritatea competenta;

k) termenul reînmatriculata înseamna reînmatricularea cu ocazia schimbarii simultane a teritoriului de înmatriculare si a armatorului navei.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza ca pentru navele la care se aplica aceasta conventie sa respecte:

a) prevederile partilorII-a si a III-a ale Conventiei privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949; si

b) prevederile partiiII-a din aceasta conventie.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza sa mentina în vigoare o legislatie care sa îi asigure aplicarea.

2. În legislatie trebuie:

a) sa se solicite autoritatii competente sa înstiinteze toate persoanele interesate;

b) sa se defineasca persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;

c) sa se prevada masuri de penalizare adecvate pentru orice încalcare a acesteia;

d) sa se prevada mentinerea unui sistem de inspectie adecvat care sa asigure respectarea efectiva a acesteia;

e) sa se impuna autoritatii competente sa consulte organizatiile armatorilor si/sau armatorii si sindicatele navigatorilor, în scopul crearii de regulamente-cadru, si, în masura în care este practicabil, sa colaboreze cu aceste parti la realizarea lor.

↑ Sus

Loading

Partea II - Cerinte pentru cazarea echipajului

Art. 5

1. Suprafata de podea per persoana în cabinele de dormit destinate nebrevetatilor va fi cel putin de:

a) 3,75 m‚ (40,36 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

b) 4,25 m‚ (45,75 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 10.000 tone;

c) 4,75 m‚ (51,13 picioare patrate) la navele de 10.000 tone sau mai mari,

2. cu conditia ca suprafata de podea per persoana din cabinele de dormit destinate pentru 2 nebrevetati sa fie cel putin de:

a) 2,75 m‚ (29,60 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

b) 3,25 m‚ (34,98 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 10.000 tone;

c) 3,75 m‚ (40,36 picioare patrate) la navele de 10.000 tone sau mai mari.

3. de asemenea, cu conditia ca suprafata de podea în cabinele de dormit destinate nebrevetatilor pe o nava de pasageri sa fie cel putin de:

a) 2,35 m‚ (25,30 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

b) la navele de 3.000 tone sau mai mari:

(i) 3,75 m‚ (40,36 picioare patrate) în cabinele destinate unei singure persoane;

(ii) 6,00 m‚ (64,58 picioare patrate) în cabinele pentru doua persoane;

(iii) 9,00 m‚ (96,88 picioare patrate) în cabinele pentru 3 persoane;

(iv) 12,00 m‚ (129,17 picioare patrate) în cabinele pentru 4 persoane.

4. Numarul de nebrevetati care ocupa cabinele de dormit nu va depasi doua persoane per încapere, cu exceptia navelor de pasageri la care numarul acestora nu va fi mai mare de 4.

5. Numarul subofiterilor care ocupa cabinele de dormit nu va depasi una sau doua persoane per încapere.

6. În cabinele de dormit destinate ofiterilor, în care nu sunt prevazute saloane sau camere de zi, suprafata de podea per persoana nu va fi mai mica de 6,50 m‚ (69,96 picioare patrate) la navele mai mici de 3.000 tone si nu va fi mai mica de 7,50 m‚ (80,73 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari.

7. La navele, altele decât navele de pasageri, pentru fiecare adult membru al echipajului va fi prevazuta o cabina individuala de dormit, acolo unde marimea navei, activitatea în care este ea angajata si constructia sa fac ca aceasta sa fie rezonabila si practicabila.

8. La navele de 3.000 tone sau mai mari, acolo unde este practicabil, seful mecanic si capitanul secund al navei vor avea în plus fata de cabina de dormit si în vecinatatea acesteia un salon sau o camera de zi.

9. Spatiul ocupat de paturi si dulapuri, comode si scaune va fi inclus în masurarea

suprafetei podelei. Spatiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adauga efectiv la spatiul pentru miscarea libera si care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse. 10. Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 198 cm x 80 cm (6 picioare si 6 închis x 2 picioare si 7,50 închis).

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Suprafata podelei salilor de mese pentru ofiteri si pentru nebrevetati nu va fi mai mica de 1 m‚(10,76 picioare patrate) per persoana pentru numarul de locuri planificate.

2. Salile de mese vor fi echipate cu mese si cu scaune de un tip aprobat, fixe sau mobile, suficiente pentru cazarea celui mai mare numar de membri ai echipajului care ar putea sa le foloseasca în acelasi timp.

3. În orice moment în care membrii echipajului sunt la bord trebuie sa fie disponibile:

a) un frigider, care va fi situat în mod convenabil si a carui capacitate sa fie suficienta pentru numarul de persoane care folosesc salile de mese;

b) facilitati pentru bauturi calde; si

c) facilitati pentru apa rece.

4. Autoritatea competenta poate permite exceptii de la prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol, referitoare la conditiile din sala de mese, atât cât poate fi necesar pentru a se ajunge la conditiile speciale, existente la navele de pasageri.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Careurile ofiterilor si ale nebrevetatilor vor fi situate convenabil si vor fi mobilate corespunzator. Acolo unde acestea nu sunt prevazute separat de salile de mese, acestea din urma vor fi proiectate, mobilate si echipate pentru a crea conditii de recreere.

2. Careurile vor fi dotate cel putin cu un dulap pentru carti, conditii pentru citit si pentru scris si, acolo unde este posibil, conditii pentru practicarea jocurilor.

3. La navele de 8.000 tone sau mai mari vor fi prevazute un fumoar sau o biblioteca în care sa se poata viziona programe la televizor sau filme si o încapere pentru hobby si practicarea jocurilor; trebuie sa se aiba în vedere prevederea unui bazin de înot.

4. În legatura cu proiectarea careurilor autoritatile competente trebuie sa acorde atentie prevederii unei cantine.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. La toate navele se va prevedea într-o localizare convenabila, pentru ofiteri si pentru nebrevetati, minimum un W.C., o cada si/sau un dus pentru fiecare 6 persoane sau mai putine, care nu dispun de facilitatile prevazute la paragrafele 2-4 ale acestui articol. Atunci când sunt angajate femei la bordul navei, se vor prevedea pentru acestea grupuri sanitare separate.

2. La navele de 5.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 15.000 tone, cabinele individuale de dormit pentru cel putin 5 ofiteri vor fi prevazute cu câte o baie proprie, dotata cu W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si o chiuveta racordata la apa curenta, calda si rece; chiuveta poate fi situata în cabina de dormit. Suplimentar, la navele de 10.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 15.000 tone, cabinele de dormit ale tuturor celorlalti ofiteri trebuie sa aiba bai proprii sau cu intercomunicare, dotate similar.

3. La navele de 15.000 tone sau mai mari cabinele individuale de dormit ale ofiterilor vor avea prevazute bai proprii dotate cu un W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si o chiuveta racordata la apa curenta calda si rece; chiuveta poate fi situata si în cabina de dormit.

4. La navele de 25.000 tone sau mai mari, altele decât navele de pasageri, va fi prevazuta câte o baie la fiecare 2 nebrevetati, fie plasata într-un compartiment de comunicare între cabine de dormit alaturate, fie opusa intrarii în fiecare cabina, care vor fi dotate cu un W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si chiuveta racordata la apa curenta calda si rece.

5. La navele de 5.000 tone sau mai mari, altele decât navele de pasageri, fiecare cabina de dormit pentru ofiteri sau pentru nebrevetati va fi prevazuta cu o chiuveta racordata la apa curenta calda si rece, cu exceptia cazului în care o astfel de chiuveta este situata într-o baie prevazuta în conformitate cu paragrafele 2, 3 sau 4 ale acestui articol.

6. La toate navele trebuie sa fie prevazute facilitati pentru spalarea, uscarea si calcarea rufelor pentru ofiteri si nebrevetati, într-un numar proportional cu marimea echipajului si cu durata normala a voiajului. Aceste facilitati trebuie, pe cât posibil, sa fie localizate astfel încât sa fie usor accesibile.

7. Trebuie prevazute urmatoarele facilitati:

a) masini de spalat;

b) masini de uscat sau camere de uscare încalzite si ventilate adecvat; si

c) masini de calcat si panouri de calcat sau dispozitive similare acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. La navele de 1.600 tone sau mai mari vor fi prevazute:

a) un compartiment separat continând un W.C. si o chiuveta racordata la apa curenta rece si calda, care sa fie usor accesibil pentru cei care îsi desfasoara în mod curent atributiile în zona puntii de navigatie; si

b) un W.C. si o chiuveta racordata la apa curenta rece si calda, care sa fie usor accesibile dinspre compartimentul masini, daca nu sunt montate în vecinatatea camerei de comanda din compartimentul masini.

2. La navele de 1.600 tone sau mai mari, altele decât navele la care sunt prevazute cabine individuale de dormit si bai individuale sau semi-individuale pentru întregul personal al sectiei masini, se vor prevedea vestiare pentru schimbarea îmbracamintei, care vor fi:

a) localizate în afara compartimentului masini, dar cu acces usor la acesta; si

b) dotate cu dulapuri individuale de îmbracaminte, precum si cu cazi si/sau cu dusuri si chiuvete racordate la apa curenta rece si calda.

↑ Sus

Loading

Art. 10

În toate spatiile de cazare ale echipajului unde este necesara o deplasare continua si libera tavanele se vor situa la o înaltime de cel putin 198 cm (6 picioare si 6 închis), cu conditia ca autoritatea competenta poate sa prevada reducerea înaltimii tavanului în orice spatiu sau parte a oricarui spatiu de cazare în care se considera ca este necesar sa se procedeze astfel si, de asemenea, ca astfel de reduceri nu vor conduce la disconfortul echipajului.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. Spatiile de cazare ale echipajului vor fi iluminate corespunzator.

2. În conditiile unor aranjamente speciale se poate permite ca la navele de pasageri cabinele de dormit si salile de mese sa fie luminate natural si sa fie prevazute cu iluminare artificiala adecvata.

3. La toate navele, în spatiile de cazare ale echipajului va fi prevazut iluminatul electric. Daca nu exista doua surse independente de energie electrica pentru iluminat, se vor prevedea instalatii suplimentare de iluminat, dotate cu lampi de constructie corespunzatoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevazute.

4. În cabinele de dormit se va instala o lampa electrica pentru citit, la capul fiecarui pat.

5. Autoritatea competenta va stabili standarde corespunzatoare pentru iluminatul natural si artificial.

↑ Sus

Loading

Art. 12

În cazul navelor al caror echipaj impune sa se ia în considerare fara discriminare interesele diferite ale membrilor acestora cu religii si practici sociale diferite si distincte, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor interesati si cu conditia ca aceste doua parti sa fi ajuns la întelegere, sa permita modificari fata de prevederile paragrafelor 1-4 si 7 ale art5 si ale paragrafelor 1-4 ale art8 din aceasta conventie, cu conditia ca astfel de modificari sa aiba ca rezultat facilitati generale cel putin la fel de favorabile ca cele care ar fi rezultat din aplicarea tuturor prevederilor acestei conventii. Caracteristicile tuturor acestor modificari vor fi comunicate de catre membrul interesat directorului general al Biroului International al Muncii, care va înstiinta toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

↑ Sus

Loading

Partea III - Aplicarea conventiei la navele existente

Art. 13

1. În cazul unei nave care este finalizata la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru respectivul teritoriu de înmatriculare si care este sub standardul prevazut de aceasta conventie, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art5, 8 si 10, atunci când:

a) nava este reînmatriculata;

b) la nava se fac modificari structurale substantiale sau reparatii majore, pe baza rezultatului unei planificari pe termen lung si nu drept o consecinta a unui accident sau a unui caz de urgenta.

2. În cazul unei nave aflate în proces de constructie si/sau de conversie la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru teritoriul ei de înmatriculare, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art. 5, 8 si 10; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii.

3. În cazul unei nave, alta decât cea la care se face referire în paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, sau al unei nave pentru care prevederile acestei conventii erau aplicabile în timp ce ea se afla în constructie, fiind reînmatriculata într-un teritoriu dupa data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru acel teritoriu, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art5, 8 si 10; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Prevederi

Art. 14

Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de directorul general al Biroului International la Muncii.

2. Aceasta conventie va intra în vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea ratificarilor a 12 membri, fiecare dintre ei având flote comerciale cu o capacitate de peste un milion tone, incluzând cel putin

4 membri care sa aiba fiecare flote comerciale cu o capacitate de cel putin 2 milioane tone.

3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.

2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 17

1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.

2. Atunci când conditiile enuntate la art15 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 19

Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 20

1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art16 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading