s Convenție 135 din 1971 - privind protectia reprezentantilor lucratorilor în întreprinderi si înlesnirile ce se acorda acestora

Sumar:

Convenție nr. 135 din 1971
privind protectia reprezentantilor lucratorilor în întreprinderi si înlesnirile ce se acorda acestora

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si întrunita la 2 iunie 1971, în cea de a cincizeci si sasea sesiune a sa, luând nota de dispozitiile Conventiei asupra dreptului, de organizare si negociere colectiva, 1949, care acorda protectie lucratorilor împotriva tuturor actelor de discriminare ce aduc atingere libertatii sindicale în materie de angajare, considerând ca este de dorit sa se adopte dispozitii complementare privind reprezentantii lucratorilor, dupa ce a hotarât sa adopte diverse propuneri în legatura cu protejarea reprezentantilor lucratorilor în întreprinderi si cu înlesnirile ce trebuie sa li se acorde acestora, problema care constituie al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa capete forma unei conventii internationale, adopta, la 23 iunie 1971, urmatoarea conventie, care se va numi „Conventia privind reprezentantii lucratorilor 1971":

Art. 1

Reprezentantii lucratorilor din întreprinderi trebuie sa beneficieze de o protectie eficace împotriva oricaror masuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea contractului de munca, si care ar avea drept cauza calitatea sau activitatile lor de reprezentanti ai lucratorilor, apartenenta sindicala sau participarea la activitati sindicale, în masura în care actioneaza potrivit legilor, conventiilor colective sau altor aranjamente conventionale în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. În întreprinderi trebuie sa se acorde înlesniri reprezentantilor lucratorilor, pentru a putea sa-si îndeplineasca repede si eficace functiile lor.

2. Din acest punct de vedere, trebuie sa se tina seama de caracteristicile sistemului de relatii profesionale aplicate în tara respectiva, precum si de nevoile, importanta si posibilitatile întreprinderii interesate.

3. Acordarea înlesnirilor nu trebuie sa împiedice buna functionare a întreprinderii interesate.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Sunt reprezentanti ai lucratorilor, în întelesul prezentei conventii, urmatoarele persoane, recunoscute ca atare de legislatia sau practica nationala:

a) reprezentantii sindicali, care sunt numiti sau alesi de sindicate sau de membrii sindicatelor;

b) reprezentantii alesi, care sunt liber alesi de lucratorii din întreprindere, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale sau ale conventiilor colective si ale caror functii nu se extind la activitati care, în tarile interesate, sunt recunoscute ca apartinând prerogativelor exclusive ale sindicatelor.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Legislatia nationala, conventiile colective, hotarârile arbitrale sau judecatoresti vor putea determina categoria sau categoriile de reprezentanti ai lucratorilor care urmeaza a avea dreptul la protectia si înlesnirile prevazute de prezenta conventie.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Când, într-o întreprindere, exista, în acelasi timp, reprezentanti sindicali si reprezentanti alesi, trebuie luate masuri corespunzatoare de garantie pentru ca prezenta reprezentantilor alesi sa nu fie folosita pentru a slabi situatia sindicatelor interesate sau a reprezentantilor acestora, si pentru încurajarea cooperarii, în toate problemele care îi privesc, între reprezentantii alesi, pe de o parte, si sindicatele interesate si reprezentantii acestora, pe de alta parte.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Aplicarea dispozitiilor conventiei va fi asigurata pe calea legislatiei nationale, a conventiilor colective sau pe orice alta cale conforma cu practica nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 7 - 14

Dispozitii finale tip1

↑ Sus

Loading