s Convenție 137 din 1973 - privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi

Sumar:

Convenție nr. 137 din 1973
privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si reunita aici, la 6 iunie 1973, în cea de-a cincizeci si opta sesiune a sa, considerând ca metodele de lucru din porturi s-au modificat si continua sa fie supuse unor importante modificari — de exemplu, prin adoptarea unitatilor de încarcare, introducerea tehnicilor de transbordare orizontala (roll-on/roll-off), grad mai mare de mecanizare si automatizare — în timp ce, în miscarea marfurilor, apar noi tendinte; ca astfel de modificari risca sa fie si mai pronuntate în viitor, considerând ca aceste schimbari au, de asemenea, repercusiuni considerabile asupra nivelului de folosire a fortei de munca în porturi si asupra conditiilor de munca si de viata ale docherilor, si ca trebuie adoptate masuri pentru a evita sau diminua problemele care decurg din aceste schimbari, considerând ca docherii trebuie sa participe la avantajele pe care le reprezinta noile metode de munca, si ca, în consecinta, studiul si introducerea acestor metode, trebuie însotite de elaborarea si adoptarea de dispozitii legale care sa prevada îmbunatatirea situatiei lor prin mijloace ca regularizarea folosirii fortei de munca si stabilizarea câstigului si prin alte masuri privind conditiile de viata si de lucru ale celor interesati si securitatea si igiena muncii în porturi, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri referitoare la repercusiunile sociale ale noilor metode de munca (docks), care constituie cea de-a cincea problema a ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la 25 iunie 1973, urmatoarea conventie, care se va numi „Conventie asupra muncii în porturi, 1973":

Art. 1

1. Conventia se aplica persoanelor care sunt disponibile în mod obisnuit pentru a efectua o munca de docher si pentru care aceasta munca constituie principala sursa de câstig anual.

2. În sensul prezentei conventii, expresiile „docheri" si „munca în porturi" indica persoane si activitati definite ca atare de legislatia sau practica nationala. Organizatiile celor care angajeaza si cele ale lucratorilor interesate trebuie consultate la elaborarea si la revizuirea acestor definitii sau trebuie antrenate si colaboreze în orice alt mod; deosebit de aceasta, se va (ine seama de noile metode de munca si de repercusiunile lor asupra diferitelor sarcini ale docherilor.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Politicii nationale îi revine sarcina sa încurajeze toate organele interesate în a asigura docherilor, pe masura posibilitatilor, un serviciu permanent sau regulat.

2. În orice situatie, docherilor trebuie sa li se asigure un minimum de perioade de lucru sau un minim de venit, a caror marime si natura vor depinde de situatia economica si sociala a tarii si portului în cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. Se vor stabili si tine la zi registre pentru toate categoriile profesionale de docheri, potrivit cu legislatia sau practica nationala.

2. Docherii înmatriculati vor avea prioritate la obtinerea de lucru în porturi.

3. Docherii înmatriculati trebuie sa fie oricând pregatiti sa lucreze în conformitate cu modalitatile prevazute de legislatia sau practica nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Efectivul de lucratori înscris în registre va fi revazut în mod periodic în scopul stabilirii sale în functie de nevoile portului.

2. Daca devine necesara o reducere a efectivului înscris într-un registru, se vor lua toate masurile pentru a preveni sau a atenua efectele care ar aduce prejudicii docherilor.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Pentru a se obtine de la noile metode de lucru maximum de avantaje sociale, politicii nationale îi revine sarcina de a încuraja pe cei care angajeaza sau organizatiile acestora, pe de o parte, si organizatiile lucratorilor, pe de alta parte, sa coopereze la ameliorarea eficacitatii muncii în porturi, cu concursul autoritatilor competente, de la caz la caz.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Statele membre vor proceda în asa mod încât regulile corespunzatoare privind securitatea, igiena, bunastarea si formarea profesionala a lucrarilor sa li se aplice si docherilor.

↑ Sus

Loading

Art. 7

În masura în care dispozitiile prezentei conventii nu vor fi puse în aplicare pe calea contractelor colective, a hotarârilor arbitrale sau în orice alt mod conform cu practica nationala, ele trebuie aplicate pe calea legislatiei nationale.

↑ Sus

Loading

Art. 8 - 15

Dispozitii finale tip1.

↑ Sus

Loading