s Convenție 154 din 1981 - privind promovarea negocierii colective

Sumar:

Convenție nr. 154 din 1981
privind promovarea negocierii colective

Ratificata la 15.12.1992

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de câtre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a reunit la 3 iunie 1981 in cea de-a 67-a sesiune a sa, reafirmând prevederea din Declaratia de la Philadelphia, care recunoaste "obligatia solemna pentru Organizatia Internationala a Muncii de a sustine realizarea, in cadrul diferitelor natiuni ale lumii, a unor programe apte sa realizeze... recunoasterea efectiva a dreptului de negociere colectiva" si notând ca acest principiu este "pe deplin aplicabil tuturor popoarelor lumii", tinând cont de importanta capitala a normelor internationale continute in: Conventia asupra libertatii sindicale si protectia dreptului sindical, 1948; Conventia asupra dreptului de organizare si negociere colectiva, 1949; Recomandarea asupra conventiilor colective, 1951; Recomandarea asupra concilierii si arbitrajului facultativ, 1951; Conventia si Recomandarea asupra relatiilor de munca in functiune publica, 1978, precum si Conventia si Recomandarea asupra administratiei muncii, 1978, considerând ca este de dorit sa se faca cele mai mari eforturi pentru a realiza scopurile acestor norme si, in special, principiile generale continute in art. 4 al Conventiei asupra dreptului la organizare si negociere colectiva, 1949 , si paragraful 1 al Recomandarii asupra conventiilor colective, 1951, considerând in consecinta ca aceste norme ar trebui sa fie completate prin masuri corespunzatoare bazate pe respectivele norme si destinate promovarii negocierii colective libere si voluntare, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri referitoare la promovarea negocierii colective, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa fie transpuse sub forma unei conventii internationale, adopta la 1 iunie 1981 urmatoarea conventie care va fi denumita Conventie asupra negocierii colective, 1981.

Partea I - Domenii de aplicare si definitii

Art. 1

1. Prezenta conventie se aplica tuturor ramurilor de activitate economica.

2. Masura in care garantiile prevazute de câtre prezenta conventie se aplica fortelor armate si politiei poate fi stabilita prin legislatia sau practica nationala.

3. In ce priveste functia publica, prin legislatie sau practica nationala pot fi fixate modalitatea speciale de aplicare a prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 2

In sensul prezentei conventii, termenul negociere colectiva se aplica tuturor negocierilor care au loc intre o persoana care angajeaza, un grup de persoane care angajeaza sau una ori mai multe organizatii ale lucratorilor, pe de alta parte, in vederea:

a) fixarii conditiilor de munca si angajarii; si/sau b) reglementarii relatiilor intre cei ce angajeaza lucratori; si/sau c) reglementarii relatiilor intre cei ce angajeaza sau organizatiile lor si una sau mai multe organizatii ale lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. In cazul când legea sau practica nationala recunoaste existenta reprezentantilor lucratorilor, asa cum ei sunt definiti in art3 alin. b) din Conventia privind reprezentantii lucratorilor, 1971, legea sau practica nationala poate stabili in ce masura termenulnegociere colectiva va trebui sa includa, de asemenea, in sensul prezentei conventii, negocierile cu acesti reprezentanti.

2. Atunci când, in aplicarea paragrafului 1 de mai sus, termenul negociere colectiva include, de asemenea, negocierile cu reprezentantii lucratorilor vizati in acest paragraf, de fiecare data când este cazul vor trebui luate masuri corespunzatoare pentru a garanta ca prezenta acestora nu poate servi la slabirea situatiei organizatiilor lucratorilor interesati.

↑ Sus

Loading

Partea II - Metode de aplicare

Art. 4

In cazul când aplicarea prezentei conventii nu este asigurata pe calea contractelor colective, a sentintelor arbitrale sau in orice alta forma conforma cu practica nationala, ea va trebui facuta pe calea legislatiei nationale.

↑ Sus

Loading

Partea III - Promovarea negocierii colective

Art. 5

1. Vor trebui luate masuri adaptate circumstantelor nationale, in vederea promovarii negocierii colective.

2. Masurile vizate la paragraful 1 de mai sus trebuie sa aiba urmatoarele obiective:

a) negocierea colectiva sa fie posibila pentru toti cei ce angajeaza si pentru toate categoriile de lucratori din ramurile de activitate vizate de prezenta conventie;

b) negocierea colectiva sa fie progresiv extinsa la toate domeniile acoperite de alin. a), b) si c) ale art2 al prezentei conventii;

c) sa se încurajeze dezvoltarea regulilor de procedura convenite intre organizatiile celor ce angajeaza si organizatiile lucratorilor;

d) negocierea colectiva sa nu fie împiedicata de inexistenta unor reguli care sa reglementeze desfasurarea sa sau de insuficienta sau de caracterul impropriu al acestor reguli;

e) organele si procedurile de reglementare a conflictelor de munca sa fie concepute de o asemenea maniera incit sa contribuie la promovarea negocierii colective.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Dispozitiile acestei conventii nu constituie un obstacol pentru functionarea sistemelor de relatii profesionale in care are loc negocierea colectiva in cadrul mecanismelor sau institutiilor de conciliere si/sau arbitraj, la care pârtile participa in mod voluntar la negocierea colectiva.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Masurile luate de autoritatile publice pentru a încuraja si promova dezvoltarea negocierii colective vor face obiectul consultarilor prealabile si, de fiecare data când aceasta este posibil, al acordurilor intre puterea publica si organizatiile celor ce angajeaza si ale lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Masurile luate in vederea promovarii negocierii colective nu vor putea fi concepute si aplicate de o maniera care sa împiedice libertatea negocierii colective.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Dispozitii finale

Art. 9

Prezenta conventie nu revizuieste nici una dintre conventiile sau recomandarile existente.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrate de câtre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. Prezenta conventie nu va obliga decât statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari vor fi înregistrate de câtre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea de câtre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre.

3. In continuare, pentru fiecare stat membru, aceasta conventie va intra in vigoare dupa 12 luni de la data înregistrarii ratificarii sale.

↑ Sus

Loading

Art. 12

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa expirarea termenului de un an de la înregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de a o denunta, prevazuta de prezentul articol, va fi obligat pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 13

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de câtre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statelor membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, in scopul înregistrarii, potrivit art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare înregistrate in conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 15

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina, daca este cazul, sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si numai daca noua conventie nu va dispune altfel:

a) ratificarea de câtre un stat membru a noii conventii de revizuire va antrena, de plin drept, fara a se tine seama de art12 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;

b) cu începere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa pentru ratificare de câtre statele membre.

2. Prezenta conventie va ramâne in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o si care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 17

Textele francez si englez ale prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading