s Convenție 163 din 1987 - privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port

Sumar:

Convenție nr. 163 din 1987
privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port

Ratificata la 11.03.2002

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita la 24 septembrie 1987 în cea de a 74-a sesiune a sa, reamintind dispozitiile Recomandarii privind bunastarea marinarilor în porturi, 1936, si ale Recomandarii privind bunastarea navigatorilor, 1970, dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la bunastarea navigatorilor pe mare si în port, chestiune ce constituie cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale, adopta la 8 octombrie 1987 conventia de mai jos, care va fi denumita Conventia privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port, 1987.

Art. 1

(1) În sensul prezentei conventii:

a) navigator înseamna orice persoana care este angajata în orice functie la bordul unei nave maritime, proprietate publica sau privata, alta decât o nava de razboi;

b) facilitati si servicii pentru bunastare înseamna facilitati si servicii pentru bunastare, culturale, recreative si de informare.

(2) Dupa consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor si navigatorilor fiecare membru va stabili prin legislatia nationala conditiile în care navele înmatriculate în teritoriul sau vor fi considerate nave maritime în sensul prezentei conventii privind facilitatile si serviciile pentru bunastare de la bordul navei.

(3) În masura în care dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si ale pescarilor autoritatea competenta considera ca acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispozitiile prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 2

(1) Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza sa se asigure ca facilitati si servicii pentru bunastare adecvate sunt prevazute pentru navigatori atât în port, cât si la bordul navei.

(2) Fiecare membru se va asigura ca au fost luate masurile necesare pentru finantarea facilitatilor si a serviciilor pentru bunastare prevazute în conformitate cu prevederile prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) Fiecare membru se angajeaza sa se asigure ca în porturile sale corespunzatoare sunt prevazute facilitati si servicii pentru bunastarea tuturor navigatorilor, indiferent de cetatenie, rasa, culoare, sex, religie, apartenenta politica sau origine sociala si indiferent de statul în care nava pe care ei au fost angajati este înmatriculata.

(2) Dupa consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor si navigatorilor fiecare membru va stabili care porturi sunt considerate corespunzatoare în scopul prezentului

articol.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Fiecare membru se angajeaza sa se asigure ca facilitatile si serviciile pentru bunastare de pe fiecare nava maritima, proprietate publica sau privata, înmatriculata în teritoriul sau, sunt prevazute spre beneficiul tuturor navigatorilor de la bord.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Facilitatile si serviciile pentru bunastare vor fi revizuite periodic, pentru a se asigura ca ele sunt adecvate nevoilor navigatorilor, în conformitate cu schimbarile datorate dezvoltarilor tehnice si operationale, precum si altor dezvoltari din industria navala.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Fiecare membru se angajeaza:

a) sa coopereze cu alti membri în scopul de a asigura aplicarea acestei conventii;

b) sa asigure cooperarea între partile angajate si interesate în promovarea bunastarii navigatorilor pe mare si în port.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

(2) Prezenta conventie va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a 2 membri vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

(3) În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.

(2) Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de membrii organizatiei.

(2) Atunci când conditiile enuntate la art8 alin. (2) vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) În cazul în care conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art9, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie care revizuieste va intra în vigoare, prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.

(2) Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului prezentei conventii sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading