s Ordin 1377 din 2010 - pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Sumar:

Ordin nr. 1377 din 2010
pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 

Publicat in MOF nr. 674 - 04/10/2010
Publicat in MOF nr. 674 - 04/10/2010
 

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: 
 

Art. 1

- Personalul din cadrul compartimentelor juridice şi/sau economice de la nivelul caselor judeţene de pensii, respectiv de la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti este împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 pentru preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

- Personalul din cadrul compartimentelor prevăzute la art. 1 nominalizat prin decizie de către directorii executivi ai caselor judeţene de pensii, respectiv de la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

↑ Sus

Loading

Art. 3

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, ParteI.

↑ Sus

Loading