Contestaţie act. Renuntare la judecata in recurs. Achiesare.

Tematică: Contestatie act

Văzând dispoziţiile art. 312 alin. (2) C.pr.civ. şi art. 246 din acelaşi cod, potrivit cărora reclamanta poate renunţa la judecată în orice fază a procesului dar şi învoiala pârâtei cu privire la actul de dispoziţie a reclamantei, Curtea a admis recursul, a modificat hotărârea atacată, în sensul că a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei, cu privire la acţiunea civilă dedusă judecăţii.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Încheierea Civilă nr. 1583/R din 18 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin Sentinţa civilă nr. 1471, pronunţată la data de 08 septembrie 2008 de către Tribunalul Mureş, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi totodată a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanta O. J. în contradictoriu cu pârâta S.C. B. Grup S.R.L. B şi s-a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul art. 61 lit. a) Codul Muncii, înscrise în carnetul de muncă al reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta S.C. B. Grup S.R.L. B, solicitând modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii civile.

La termenul de judecată din data de 18 noiembrie 2008, reclamanta a declarat că renunţă la judecată.

Văzând dispoziţiile art. 312 alin. (2) C.pr.civ. şi art. 246 din acelaşi cod, potrivit cărora reclamanta poate renunţa la judecată în orice fază a procesului dar şi învoiala pârâtei cu privire la actul de dispoziţie a reclamantei, Curtea a admis recursul, a modificat hotărârea atacată, în sensul că a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei, cu privire la acţiunea civilă dedusă judecăţii.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner