Acţiune în constatare. Respingerea petitului privind constatarea nivelului salariului reclamantului.

Tematică: Actiune in constatare

Din certificatul eliberat de MAI – Direcţia Judeţeană B rezultă că reclamantul, în perioada ianuarie-februarie 1966 a avut un salariu tarifar de 1785 lei. Reclamantul solicită să se constate că a avut cel puţin acelaşi salariu tarifar pentru toată perioada cuprinsă între 1.02.1965-29.02.1968. În mod corect instanţa de fond a respins acest capăt de cerere deoarece certificatul menţionat adevereşte un salariu tarifar de 1785 lei doar pentru cele două luni menţionate, iar pe de altă parte, pentru completarea adeverinţei reclamantul are posibilitatea de a se adresa instituţiei care a eliberat acest certificat.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 757/M din 11 iulie 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că prin sentinţa civilă nr. 970/M/2008 Tribunalul Braşov a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul U.J. contradictoriu cu pârâta Municipiul Făgăraş prin primar. A constatat că reclamantul a fost angajat ca ucenic începând cu data de 1.10.1952, în cadrul şantierului Naval T.S., astfel cum rezultă din adeverinţa nr. (...)/4.09.1956, beneficiind de vechime în muncă începând cu această dată. A constatat că reclamantul a îndeplinit în perioada 1.09.1954-1.10.1955 funcţia de sudor în cadrul Şantierului Naval T S nr. 2. A constatat că reclamantul a beneficiat în perioada ianuarie-februarie 1966 de un salariu tarifar brut de 1785 lei, în calitate de angajat la Comitetului Orăşenesc al V. Făgăraş. A constatat că reclamantul a beneficiat în perioadele 1.02.1965-15.08.1967 şi 16.08.1967-29.02.1968 de un spor de pericol în cuantum de 420 lei/lunar.

A respins restul pretenţiilor.

 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 1.10.1952 reclamantul a fost angajat ucenic în cadrul Şantierului Naval T S, fiind promovat ca sudor la data de 1.09.1954 şi apoi transferat (la data de 18.10.1955), asa cum rezulta din adeverinţa nr. (...) din data de 4.09.1956, eliberata de Şantierul Naval Tr.T. In aceeaşi adresa se arata ca reclamantul nu a avut cartea de munca completata la acest loc de munca. (fila 14)

De asemenea, din certificatul nr. C.1643/29.09.2006, eliberat de Arhivele Naţionale -Directia Judeteana B a Arhivelor Naţionale, rezulta ca reclamantul a beneficiat în perioada ianuarie-februarie 1966 de un salariu tarifar brut de 1785 lei, in calitate de angajat al Comitetului Orasenesc al V.F.(fila 15)

Din adeverinţa eliberata de SC O. SA F rezulta ca reclamantul a beneficia de un spor de pericol de 420 lei/ luna, in perioadele 1.02.1965-15.08.1967 şi 16.08.1967-29.02.1968.(fila 16)

În consecinţa, văzând şi dispoziţiile art. 16 alin. (3) Codul muncii, instanţa a admis în parte acţiunea, in contradictoriu cu paratul Municipiul F, prin Primar (care nu este continuatorul D. Orasenesti F, dar sta în proces deoarece aceste comitete nu mai exista astăzi).

 

Împotriva hotărârii pronunţate la fond a formulat recurs reclamantul U.J.,

Prin motivele de recurs soluţia atacată este criticată în ceea ce priveşte respingerea petitului privind constatarea faptului că acesta, în perioada 1.02.1965-29.02.1968 a avut un salariu tarifar lunar de 1785 lei conform adeverinţei depusă la dosar din care rezultă salariul pentru 2 luni din perioada menţionată. Faptul că salariul de 1785 lei este valabil pentru toată perioada este confirmat şi prin sepunerea copiilor de pe cărţile de muncă ale numiţilor E.E. şi T.B. care în aceeaşi perioadă au îndeplinit aceeaşi funcţie.

 

Recursul este nefondat.

Din certificatul nr. C. 1643/29.09.2006 eliberat de MAI – Direcţia Judeţeană B rezultă că reclamantul, în perioada ianuarie-februarie 1966 a avut un salariu tarifar de 1785 lei. Reclamantul solicită să se constate că a avut cel puţin acelaşi salariu tarifar pentru toată perioada cuprinsă între 1.02.1965-29.02.1968.

În mod corect instanţa de fond a respins acest capăt de cerere deoarece certificatul menţionat adevereşte un salariu tarifar de 1785 lei doar pentru cele două luni menţionate, iar pe de altă parte, pentru completarea adeverinţei reclamantul are posibilitatea de a se adresa instituţiei care a eliberat acest certificat.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ. recursul reclamantului va fi respins.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner