Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Acordarea sporului de vechime în cuantum de 25%.
Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Nulitate
Contract pe durată determinată. Tranformare. Anularea deciziilor de modificare unilaterală a contractului de muncă
Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respingere. Plata drepturilor salariale restante, conform Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Plata daunelor pentru neachitarea la termen a obligaţiilor. Plata cheltuielilor de judecată
Excepţia tardivităţii introducerii cererii de recurs. Admitere
Plata ajutorului pentru naştere.
Plata cheltuielilor de judecată
Recurs. Revizuire. Renunţare
Recurs. Tardivitate
Sancţionare disciplinară a salariatului. Neconvocarea salariatului. Nemenţionarea motivul pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat. Reducerea salariului cu 5% timp de o lună. Nelegalitate
. Contestaţie în anulare. Respingere
Acordarea categoriei a IV-a de salarizare. Plata diferenţelor salariale, actualizate cu indicele de inflaţie
Acordarea drepturilor salariale restante conform Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Atribuţiile comisiei paritare.
Administraţia Publică Locală. Acordarea unui ajutor în sumă neimpozabilă de 200 lei salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie. Acordrea unei indemnizaţii de hrană în sumă fixă de 8 lei pe zi lucrătoare pentru fiecare salariat, începând cu da
Ajutor de deces. Obligarea la respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă.
Ajutor de naştere.
Anularea deciziei constând în schimbarea postului ocupat de contestator
Anularea deciziei de încetare a contractului de muncă. Aplicarea art. 78 Codul Muncii
Anularea deciziei de încetare a contractului de muncă. Aplicarea art. 78 Codul Muncii. Nelegalitatea deciziei de reintegrare în muncă sub aspectul datei.
Anularea deciziei de sancţionare cu reducerea salariului de 10% pe lună. Plata cheltuielilor de judecată
Anularea deciziei. Reintegrarea în funcţia deţinută anterior. Anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere a activităţii.
Avarierea autovehiculului încredinţat, în afara orelor de program. Excepţia necompetenţei materiale. Admitere
BUgetari. Plata primelor de concediu. Suspendare prin lege. Actualizate cu indicele de inflaţie.
CCM. Câmp de aplicare. Imposibilitatea prevalării de dispoziţiile CCM unic la nivel de ramură transporturi
Cercetarea prealabilă ulterioară încetării raporturilor de muncă. Nulitatea deciziei.
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner