3 Octombrie 2012

Reprezentanți MAE au discutat cu oficialii europeni pe tema incluziunii sociale a populaţiei de origine romă

Luni, 1 octombrie, Secretarul de stat pentru afaceri europene, Luminiţa Odobescu, împreună cu consilierul de stat al Primului-ministru Damian Drăghici au avut la Bruxelles, o serie de întrevederi cu oficiali europeni, în contextul dialogului constant purtat de autorităţile române cu Comisia Europeană pe tema incluziunii sociale a populaţiei de origine romă, dup[ cum informează Ministerul Afacerilor Externe.

În comunicatul de presă al instituției se precizează că demnitarii români au prezentat stadiul şi perspectivele implementării Strategiei Guvernului României în acest domeniu, semnalând menţinerea unui angajament politic ferm, la cel mai înalt nivel, pentru continuarea în ritm susţinut a punerii în practică a acţiunilor agreate. De asemenea, au semnalat intenţia autorităţilor române de a revizui Strategia naţională cu luarea în considerare a observaţiilor Comisiei Europene. Au pus accent pe cooperarea cu autorităţile locale şi cu societatea civilă în implementarea strategiei naţionale. Partea română a prezentat o serie de proiecte de succes vizând incluziunea cetăţenilor care aparţin minorităţii roma, printre care cele privind activitatea mediatorilor şcolari şi a celor sanitari. A solicitat sprijinul Comisiei Europene în promovarea bunelor practici la nivel european.

De asemenea, au reiterat disponibilitatea de a sprijini Comisia Europeană pentru dinamizarea cooperării la nivel UE, exprimând apreciere pentru iniţiativele avansate în acest sens. Cei doi demnitari au prezentat deschiderea autorităţilor române de a participa la activitatea tehnică a unui grup pilot care ar avea ca scop promovarea schimbului de experienţă şi identificarea de soluţii eficiente de incluziune, care ar putea constitui exemple la nivel european.

Reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat angajamentele asumate de autorităţile române în acest domeniu şi au pus accent pe necesitatea implementării efective a măsurilor prevăzute în Strategia naţională, precum şi pe revizuirea periodică a acesteia, în funcţie de rezultatele înregistrate. Si-au manifestat disponibilitatea de a sprijini procesul naţional în special pe partea de evaluare şi recomandări şi au subliniat importanţa implicării autorităţilor locale în implementarea eficientă a Strategiei. Au dat asigurări legate de  angajamentul Comisiei cu privirea la continuarea promovării dimensiunii europene a problematicii.

Prin Cadrul European pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, adoptat la 19 mai 2011, de Consiliul UE Ocupare, Afaceri sociale, Sănătate şi Protecţia consumatorilor, se solicită statelor membre prezentarea de strategii sau seturi de măsuri pentru asigurarea incluziunii sociale a romilor (Sunt vizate, în principal, accesul la locuri de muncă, educaţie, servicii de sănătate şi locuinţă).

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2011-2020 a fost adoptată prin HG nr.1221/14 decembrie 2011, fiind înaintată ulterior Comisiei Europene. Strategia este comprehensivă, acoperind atât cele patru domenii agreate la nivel european, cât şi alte aspecte, precum combaterea discriminării şi cultura.

(Sursa: MAE)

Contor: 810 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 3 octombrie 2012 07:49

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner