s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul muncii » Doctrină » Documente

Căutare
***
Instanţa este obligată să stăruiască a descoperi adevărul, ordonând ea însăşi, chiar dacă nu ar îi cerute, toate probațiunile necesare, şi aceasta, cu atât mai mult în cazurile care privesc bunurile comune ale poporului
Justiția Nouă, nr. 3 / 1949
*
Regulament cu privire la procedura de judecare a litigiilor de muncă aprobat prin decretul nr. 58 din 31 ianuarie 1957 al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Justiția Nouă, nr. 2 / 1957
Curtea Supremă, secţiunea civilă, Deciziunea Nr. 1051 din 18 Octombrie 1948, reşidinţia d-lui I. Pogonat, consilier; magistrat asistent d. Văiteanu
JURISDICŢIA MUNCII. Recursuri pendinte la data publicării legii nr. 30/948. Sunt de competinţa tribunalului. (Art. 71 leg. m. 30/948).
Justiția Nouă, nr. 9 / 1948
dr. GHEORGHE BREHOI
Competenţa materială a organelor de jurisdicţie a muncii în soluţionarea litigiilor de muncă privind stabilirea şi acordarea retribuţiei
Revista Română de Drept, nr. 12 / 1981
EMILIAN LIPCANU Avocat — Bistriţa
Propunere „de lege ferenda“ privind reglementarea unei căi de atac împotriva hotarîrilor pronunţate în litigiile de muncă de organele administrative ierarhic superioare şi de organele de conducere colectivă
Revista Română de Drept, nr. 6 / 1982
GH. WASSILKO
Cererile de revizuire, la contestaţiile în care tribunalul raional, ca instanţă de recurs, a dat ultima hotărîre desăvîrşită, sînt de competinţa tribunalului raional care a dat hotărîrea.
Justiția Nouă, nr. 4 / 1958
I. M. NAHMAN, II. M. WITZMAN
Litigiul de muncă definitiv soluţionat nu mai poate fi judecat ca litigiu civil. Autoritatea lucrului judecat, (art. 1201 c. civ.).
Justiția Nouă, nr. 2 / 1956
Judecătoria 8 Populară, Bucureşti, Cartea de judecată Nr. 1230 bis din 23 Octombrie 1948. Jude Consilier d. C. Botez, asesori populari d-nii D. Dumitrescu şi Al. Drăgan
Pentru ca un litigiu să fie judecat de către instanţele încadrate în jurisdicţiunea muncii, urmează ca instanţa să stabilească în prealabil existenţa unui contract de muncă între pârît şi reclamant.
Justiția Nouă, nr. 1 / 1961
LAURENŢIU ISAC, Consilier Juridic CCS
Probleme privind jurisdicţia muncii
Justiția Nouă, nr. 3 / 1961
NIC. ST. MOCANU
Perimarea nu operează în cazul cînd rezolvarea litigiului de muncă, aflat în recurs la tribunal, depinde de soluţia altui proces civil, chiar dacă suspendarea lui s-a făcut pentru lipsa părţilor (art. 244 pct. 1 şi 250 alin. 1 c. pr. civ.).
Justiția Nouă, nr. 2 / 1958
O. C.
Încadrarea jurisdicţiei muncii in noua organizare judecătorească
Justiția Nouă, nr. 2 / 1948
Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia civilă Nr. 725 din 16 Septembrie 1953.
Litigiu rezolvat pe temeiuri nepuse în discuţia părţilor; soluţia dată în asemenea condiţii de către comisie e susceptibilă de recurs, conf. art. 124 lit. b codul muncii.
Justiția Nouă, nr. 5 / 1953
VASILE BUIA
Competenţa pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva desfacerii disciplinare a contractului de muncă
Revista Română de Drept, nr. 12 / 1973
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner