s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Adresa AJOFM

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Desfiintarea postului
Formular: Download

 

Către:    Agenţia Municipala de Ocupare a Forţei de Muncă

Ref.: Notificare desfiinţare posturi

 

Stimate Domnule Director Executiv,

 

SC .............. SRL, societate organizată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în str.............., nr....., sec..., Bucureşti, având CIF: ……………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………., reprezentată legal de către domnul .............., în calitate de administrator (denumită în continuare „Societatea”),

Prin prezenta vă notificăm faptul ca, prin Hotărârea Asociatului Unic nr. ............... se vor desfiinţa, în temeiul art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, în mod efectiv, pentru cauză reală şi serioasă, un număr de ............... posturi din cadrul societatii .  

Posturile care se vor desființa efectiv la expirarea perioadei de preaviz, dată de la care vor înceta şi Contractele Individuale de Muncă ale salariatilor sunt menţionate în anexa la prezenta.

Prin urmare,

  • având in vedere faptul că la nivelul SC .....................  SRL nu există locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii a salariaţilor în cauză, şi
  • în temeiul art. 67, 74 coroborat cu art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare,

                     

 vă solicităm sprijinul în vederea redistribuirii salariaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate.

 În acest sens, anexăm la prezenta notificare lista locurilor de muncă şi a pregătirii profesionale ale persoanelor care ocupă în prezent acest post.

Vă mulţumim pentru cooperare şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

 

Cu stimă,

SC ...................... SRL

 

Prin ..................

Administrator

 

Anexa lista loc de muncă şi pregătire profesionala

 

    Nr.crt.

Nume si prenume

Functie

Pregatire profesionala

    Punctul de lucru

       1.

 

 

 

 

       2.

 

 

 

 

       3.

 

 

 

 

 

SC........................ SRL

 

Prin .........................

Administrator

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner