s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Notificare salariat-desfiintare post

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Desfiintarea postului
Formular: Download

Nr…………180………../ 02/09/2009

NOTIFICARE

 

Catre:   Dl/D-na  .................................... ,

domiciliat/a in............. , judetul ............. , str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect..., CNP ..........................

Sc .................. Srl, societate organizată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în Str. .......... ,Nr. ... ,Bl. … ,Sc. …,Et. ….,Ap…. , sector...., localitate ........., având CIF: ............. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............. , reprezentată legal de către domnul ............. , în calitate de administrator (denumită în continuare „Societatea”),

Având în vedere:

  • Hotărârea Asociatului Unic cu nr.......... prin care s-a decis desfiinţarea unui post în cadrul Sc .............. Srl;
  • Desfiinţarea postului de ......, post ocupat de dumneavoastră.

Vă comunicăm următoarele:

  1. Începând cu data de ....................postul de....................pe care-l ocupaţi în cadrul Sc ......................... Srl a fost desfiinţat, în temeiul preevederilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.
  2. Ca urmare a acestui fapt, contractul individual de muncă încheiat între dumneavoastră şi Sc .................... Srl pentru acest post, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă ..........   sub nr. ......................, va înceta în termen de 20  zile lucrătoare de la comunicarea prezentei notificări, scop în care se va emite decizia de concediere conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  3. În cadrul Societăţii nu sunt disponibile alte locuri de muncă corespunzătoare pregătirii profesionale şi capacităţii dumneavoastră de muncă .
  4. Totodată, vă facem cunoscut faptul că beneficiaţi de drepturile prevăzute de art. 64 (2), art. 67 din Codul Muncii şi respectiv de art. 78  din Contractul Colectiv de Muncă.
  5. Prezenta notificare NU REPREZINTĂ DECIZIE DE CONCEDIERE, reprezentând informare privind desfiinţarea postului ocupat în prezent de dumneavoastră şi acordarea termenului de preaviz prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile.
  6. La expirarea termenului de preaviz, acordat prin prezenta şi precizat la punctul 2 de mai sus, se va proceda la încetarea contractului individual de muncă al dumneavoastră cu Societatea, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 şi 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prin emiterea unei decizii de concediere.

                            

                                      Sc ...................... Srl                                                                                                                                                         Am luat la cunoştinţă azi,...............

                                      Prin: ...............................                                                                                                                                                   Salariat: Dl/D-na  .....................

                                                                                                               

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner