s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Decizie incetare contract de munca art. 55 lit. B

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Acordul partilor
Formular: Download

S.C. ………………………

Sediul: ……………………

Cod unic: …………………

Telefon: ………………….

 

DECIZIE nr………..

din data de..................

S.C. ............................................ reprezentată prin d-l (d-na) .......…………………………..............

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare cu privire la organizarea, funcţionarea şi conducerea societăţilor comerciale;

Având în vedere cererea de încetare a raporturilor de muncă nr. ..............….. din ...................... a salariatului ………………......................................... angajat în funcţia de ..............……………....., precum şi acceptul conducerii în acest sens;

Vizând şi dispoziţiile art. 55 lit. b din Codul Muncii (Legea 53/2003);

 

DECIDE :

Art. 1. Începând cu data de .............................. încetează raporturile de muncă a societăţii cu angajatul .............................................. în funcţia de ............................... la S.C. .................................................... cu acordul părţilor în conformitate cu prevederile art. 55 lit. b din Codul Muncii (Legea 53/2003).

Art. 2. Compartimentul juridic, personal şi financiar contabil vor duce la îndeplinire prezenta.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii de încetare a contractului de muncă, susnumitul se poate adresa cu contestaţie la ......................……................ în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

                                                              Director ………………….

Administrator …………

Luat la cunoştinţă,

Salariat ....................................

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner