s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Fisa de solicitare a examenului medical la angajare

Tematică: Angajare
Formular: Download

 

FIŞA

de solicitare a examenului medical la angajare

 

Subsemnatul/a.............................................angajator la societatea comercială SC..................., localitatea............., str. ................nr. ......., sector ...... tel.: ........fax: ............. , Cod CAEN ....... şi domeniu de activitate .........................

solicit examen medical de medicina muncii pentru:

  • ANGAJARE     
  • CONTROL MEDICAL PERIODIC             
  • ADAPTARE   
  • RELUAREA MUNCII                  
  • SUPRAVEGHERE SPECIALĂ    
  • LA CERERE 
  • SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ   
  • ALTELE 

         conform legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în vigoare pentru:

domnul/doamna............................................................................................,născut/ă la data de : .............................................. CNP:........................................................., având  profesia/ocupaţia de.................................................. şi  care urmează a fi/este angajat în funcţia: ..................................................... la locul de muncă: ...................................................... (denumirea agentia, cod agentie) din secţia ............................................(casierie, curatenie, etc)

                Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de identificare a factorilor de risc  profesional, anexată prezentei cereri.

 

       Data:                                                                                                Semnătura şi ştampila angajatorului:

.....................                                                                                              ................................................................

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner