s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Documentele necesare angajarii

Tematică: Angajare
Formular: Download

 

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

Tel:

Fax:

Obiectul:  DOCUMENTE NECESARE ANGAJARII

Documentele necesare angajarii

 

Documentele necesare angajarii, ce constituie totodata si dosarul personal al noului angajat, sunt:

 • Buletin de identitate/carte de identitate

 • Certificat de nastere/ casatorie/deces/hotarare de divort

 • Diploma /adeverinta de studii

 • Cazier judiciar valabil

 • Certificatele de nastere ale copiilor sau a persoanelor aflate in intretinere

 • Decizia de pensionare/certificat de evaluare asupra capacitatii de munca pentru pensie de invaliditate– unde e cazul

 • Certificat de incadarare in grad de handicap – unde e cazul

 • CV(curriculum vitae)

 • Carnetul de munca sau declaratia pe propria raspundere a salariatului prin care se mentioneaza ca nu are carnet de munca/se afla la alt angajator/este pierdut (dovada declararii pierderii acestuia)

 • Nota de lichidare de la fostul loc de munca

 • Decizia de incetare de la ultimul loc de munca, vizata de ITM

 • Fisa individuala de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii

 • Adeverinta de la fostul loc de munca din care sa reiasa stagiul de cotizare, veniturile care constituie baza de calcul si zilele aferente pe ultimele 12 luni anterior incetarii acivitatii de la fostul loc de munca ( aceasta adeverinta este necesara mai ales in cazul concediilor medicale)

 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa reiasa casa de sanatate cu care acesta are incheiat un contract; In cazul in care salariatul doreste sa fie in evidenta unei alte case de sanatate (alta decat cea a medicului de familie) are obligatia de a comunica acest lucru printr-o declaratie scrisa.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner