s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Decizie revenire din concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani

Tematică: Concedii » Crestere copil pana la varsta de 2 ani
Formular: Download

 

Angajator:                                                                                                                                                                                                        Inspector :

Sediul : Str ......... ,Nr.....   ,Et. ....  , sector ...... ,                                                                                                                                          Numar Dosar :

Inregistrat la registrul Comertului sub nr. :

Cod Fiscal :               

Tel. :

Fax :

 

DECIZIA

Nr. ………../ ...................................

 

Subscrisa .......................... ,cu sediul in Str. ................, Nr. ......., Et. ........, inregistrata la Registrul Comertului din Municipiul Bucuresti sub nr. ......................., cod fiscal ............., telefon .................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ................, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale precum si a prerogativelor ce-i revin prin mandatul incredintat de actionarii companiei,

Avand in vedere cererea d-nei .................., inregistrata sub numarul: ....................de revenire la locul de munca in baza aceluiasi contract individual de munca inregistrat sub nr. ................

 

DECIDE:

 

Art. 1. Incepand cu data de ................... raporturile de munca  ale  salariatei ..................avand CNP........................, incadrata in functia de ......................,se reiau in baza aceluiasi contract individual de munca inregistrat sub nr. ..............;

Art. 2. Inceteaza suspendareacontractului individual de munca inregistrat sub nr. ......................;

Art. 3. Departamantul Resurse Umane si Financiar-Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta.

 

 

Director General ,

………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner