s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Decizie suspendare contract concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani

Tematică: Concedii » Crestere copil pana la varsta de 2 ani
Formular: Download

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

Tel:

Fax:

Obiectul:  Decizie suspendare contract pe durata concediului crestere copil

 

DECIZIE NR. ………………

 

Subscrisa .......................... ,cu sediul in Str. ................, Nr. ......., Et. ........, inregistrata la Registrul Comertului din Municipiul Bucuresti sub nr. ......................., cod fiscal ............., telefon .................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ................, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale precum si a prerogativelor ce-i revin prin mandatul incredintat de actionarii companiei,

Avand in vedere cererea d-nei .................., inregistrata sub numarul: ....................prin care solicita concediu pentru crestere copil in varsta de pana la doi ani, conform prevederilor art.5 lit.a – Legea 53/2003,                                                       

DECIDE

 

                Art.1 Incepand cu data de …………………, se suspenda  contractul individual de munca nr……………..  al d-nei  ………………………, conform art. 51lit.a – Codul Muncii.

                Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data comunicarii la tribunalul in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta salariatul.

                Art.3 Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare si se va comunica salariatului si Inspectoratului Teritorial de Munca …………………

 

 

                 ADMINISTRATOR,

…………………………………………………..

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner