s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Raportul privind protectia maternitatii

Tematică: Protectia maternitatii la locul de munca
Formular: Download

 

Societatea:

Adresa:

Inregistrata la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

Tel:

Fax:

RAPORT  NR...........

privind protectia maternitatii la locurile de munca

 

                Incheiat astazi ……………… in urma evaluarii efectuate ca raspuns la adresa nr. …………….  inaintata societatii de salariata ……………………….

                Evaluarea a avut loc astazi …………….., la locul de munca al dnei …………………., angajata a S.C. ……………. S.R.L., in functia de………………. .

 

                Evaluarea s-a efectuat de catre angajator la punctul de lucru…………….. situat in localitatea ……………., str……………, nr………….bl…………, jud…………..cu participarea directa a medicului de medicina muncii, reprezentant al Centrului Medical………………………….

                Rezultatele evaluarii sunt cuprinse in prezentul raport,in conformitate cu prevederile art.9,alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, astfel:

       1. Domeniu de activitate angajator: …………….. - cod CAEN ………………..;

       2. Locul de munca evaluat: Agentia………….., situata in localitatea ………., str …………., nr………………..bl…………, jud……………………….

       3. Functie salariat: …………… - cod COR ……………………….

       4. Activitatea supusa evaluarii: …………………………………..

       5. Lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru identificate ca pericole pentru sanatatea salariatei gravide( conform anexe 1 si 2 din OUG 96/2003):

                a)Agenti fizici:

                                - socuri,vibratii sau miscari bruste-NU/DA

                - manipularea manuala de mase grele,implicand riscuri in special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare- NU/DA

                - zgomot- NU/DA

                - radiatii neionizante- NU/DA

                - ambiante termice extreme,reci sau calde- NU/DA

                - miscari si pozitii de munca ,deplasari(fie in interiorul,fie in exteriorul unitatii),oboseala mentala,fizica,alte eforturi fizice legate de activitatea salariatei gravide- NU/DA

                - activitate in atmosfera hiperbarica- NU/DA

b)Agenti biologici:

                - din grupele de risc 2,3 si 4 - NU/DA

                - toxoplasma - NU/DA

                - virusul rubeolei - NU/DA

c)Agenti chimici:

 

                - agenti cancerigeni si/sau mutageni,in masura in care nu sunt mentionati in listele de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele de protectie a muncii – NU/DA

                - agenti chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici din normele generale de protectia muncii - NU/DA

                - mercurul si derivatii sai - NU/DA

                - medicamente antimitotice – NU/DA

                - monoxidul de carbon - NU/DA

                - agenti chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata – NU/DA

                - plumbul si derivatii acestuia in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman- NU/DA

d)Procedee:

                - Procedee industriale ce pot duce la apariatia cancerului,prevazute in normele generale de protectie a muncii - NU/DA

e)Conditii de munca:

                                - activitati subterane miniere - NU/DA

     6.Constatari:

                a)Salariata  este/nu este  expusa agentilor chimici – agenti cancerigeni

                b)Salariata presteaza/nu presteaza munca cu caracter insalubru sau greu de suportat in intelesul OUG.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

                c)Salariata presteaza/un presteaza munca de noapte;

                d)In urma efectuarii examenelor clinice si paraclinice si examinarii locului de munca si determinarii factorilor de risc profesional in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004 se constata presenta/absenta factorilor de risc profesional.

                In consecinta se recomanda/un se recomanda schimbari privind locul de munca pentru dna………………………

    7.Masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil:

                - Prezentul raport se va aduce la cunostinta colegilor de la locul de munca pentru a se evita suprasolicitarea cu sarcini de serviciu evitandu-se totodata suprasolicitarea fizica si/sau psihica a salariatei in cauza;

                - Se recomanda totodata Ex: efectuarea de pauze regulate (la intervale de 1h si 30 minute -2h) in timpul programului de lucru,cat si modificarea pozitiei la intervale alese de salariata din pozitie sezanda in pozitie ridicata si invers.

                                                                                      

                                    ADMINISTRATOR,                                                                                 Centrul Medical

                         …………………………..                                                                        ……………………………..

 

 

      Prezentul raport a fost adus spre cunostinta urmatorilor:

  1. Responsabil cu protectia muncii ……………………..

       2.   Serviciu Resurse Umane ……………………………………                  

       3.   Colegii  …………………………………

                                                                                                                  

 

      Am luat la cunostinta astazi,…………

      Salariata…………………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner