s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Cerere obtinere primul permis sedere temporara

Tematică: Angajare straini
Formular: Download

 

ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR SI
REFORMEI ADMINISTRATIVE
OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI
Operator de date cu caracter personal
înregistrat sub numãrul 605
               ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                              Nr.dosar ................................. Cheia .................................
Nr. inregistrare .............................. Data .............................................
Data programarii................................
C.N.P.
Certific identitatea persoanei si corectitudinea datelor inscrise pe cerere
( Se completeaza de autoritati
MINISTERUL INTERNELOR SI
REFORMEI ADMINISTRATIVE                                                                                                                                                                                                                           Nr. inregistrare ..............................Data.............................................
Data programarii................................
C.N.P.
Certific identitatea persoanei si corectitudinea datelor inscrise pe cerere
( Se completeaza de autoritati )
OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI                                                                                                                                                                                                               Data programarii................................
Operator de date cu caracter personal  înregistrat sub numãrul 6052                                                                                                                                              C.N.P.....................................................
Certific                   identitatea persoanei si corectitudinea datelor inscrise pe cerere
( Se completeaza de autoritati
                                                                                                                                                                                                                                                                    Certific identitatea persoanei si corectitudinea datelor inscrise pe cerere
( Se completeaza de autoritati

 

                                                                                                                                                                                                Nr. chitanta ...............................

Data chitanta .............................
Suma .................................... lei
(contravaloarea permisului de sedere

                                                                                                                                                                                                 Data chitanta .............................

                                                                                                                                                                                                Suma .................................... lei

                                                                                                                                                                                                           (contravaloarea permisului de sedere)

CERERE            

Numele si prenumele…………………………

Numele si prenumele parintilor:Tata(Father)……………………, Mama(Mother)………………….

Data nasterii(Date of birth)…………………………………

Cetatenia(Citizenship) Sex: M , F

Stare civila (casatorit, necasatorit, divortat, vaduv)/Marital status (married, not married, divorced, widow(er))

Pasaport (Passport) seria(series) ………….nr. (no.) ……………….Eliberat de (Issued by)………………………

La data de (On) ………………….valabil pana la (valid until)……………………..

Data ultimei intrari in Romania(The date of last entry in Romania)……………………….

 

Localitatea...........................................Strada .................................................................Nr. ....... Bloc........ Etj. ...... Ap. .........Sector/Judet ............................ Tel..................................

 

Subsemnatul :

De prelungire a dreptului de sedere temporara pentru strainii angajati in munca

Locul nasterii(Place of birth):…………………….. Tara(Country),Localitatea(Place) …………………

Punctul de frontiera(Border check point)………………………….

 Scopul intrarii (Purpose)……………………………………..

Autorizatia (Authorisation) …………………

Seria (series) …………………………., nr. (No.)………………….

Eliberata la data de (Issued on)………………………………

Loc de munca: (Workplace) ORC(OCR)……………………………..(Societate comerciala, unitate invatamant, alte institutii, etc.) / (trade company, education unit, other institution, etc.)

Cu sediul in: (With headquarters in)……………………………………………..

Localitatea....................................... Strada..........................................................................Nr. ........ Bloc ........ Etj. ...... Ap. ....... Sector/Judet ............................... Tel. .......................

 

Semnatura ………………………………………………..                                          Data……………………………

 

FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE

Profesia(Profession) …………………….

Ocupatia(Ocupation)……………………

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentatein conformitate cu legea 677/2001. (I agree with processing of data presented in accordance with Law No. 677/2001)

 

Nr.dosar ................................. Cheia .................................

Nr. inregistrare .............................. Data .............................................

Data programarii................................

C.N.P……………………………………………………

Certific identitatea persoanei si corectitudinea datelor inscrise pe cerere……………………………………

( Se completeaza de autoritati )

 

Data…………………………

Nr. chitanta ...............................

Data chitanta .............................

Suma .................................... lei

(contravaloarea permisului de sedere)

Data…………………………

 

 

ROMANIA

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numãrul 6052

 

APROB

SEMNATURA                                                                                                     DATA

.......................                                                                                            ..................

 

Permis de sedere

Serie................. Nr. .............................................

Data emiterii......................................

Data valabilitatii.................................

OPERATOR                                                                                                                                           

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner