s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de munca

Tematică: Angajare straini
Formular: Download

 

AUTORIZATIA DE MUNCA PENTRU LUCRATORII PERMANENTI – va da dreptul sa fiti incadrat in munca pe baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate.

Documentele pe care angajatorul trebuie sa le depuna la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari pentru obtinerea autorizatiei de munca sunt:

 

1. opis;

2. cererea motivata a angajatorului (modelul are caracter orientativ);

3. dovada imputernicirii – angajatorul va imputernici, in conditiile legii, o persoana care sa il reprezinte pentru obtinerea autorizatiei de munca;

4. actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice, precum si certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original;

5. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;

6. scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;

7. certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat;

8. adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;

9. fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;

10. dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie (decupaj din ziar);

11. copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante (va cuprinde date referitoare la modul de selectie, numarul de candidati si motivul pentru care a fost selectat actualul candidat);

12. curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;

13. copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat in conditiile legii; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu;

14. copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;

15. copia documentului de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.), valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;

16. doua fotografii tip 3/4 ale strainului;

17. taxa consulara de cerere 3 Ron in contul 20330102 si taxa timbru extrajudiciar 1 Ron (sau un timbru fiscal de 1 Ron).

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner