s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Opis dosar obtinere autorizatie munca

Tematică: Angajare straini
Formular: Download

 

Autorizatia de munca pentru lucrator permanent la un angajator persoana juridical

OPIS DOSAR

 

Nr.crt

Denumirea documentului

 

Nr.

fila

 

       1

Cererea motivata

 

       2

Dovada imputernicirii –delegatie din partea firmei, semnata si stampilata de catre administratorul  societatii

 

 

      3

Actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice,

precum si certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original

 

      4

Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;

 

 

      5

Scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul

 

      6

Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritorialaangajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat;

 

 

      7

Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;

 

 

      8

Fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante

 

      9

Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie

 

    10

Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;

 

    11

Curriculum vitae si doua fotografii tip 3/4 ale strainului.

 

 

     12

Atestat de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamantacreditate in Romania.

 

 

     13

Copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii

 

     14

Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului si dupa caz permisului permisului de sedere in Romania

 

     15

 

 Taxa consulara de cerere 3 R si taxa timbru extrajudiciar 1 Ron

 

 

 

Data preluarii dosarului…………………………..data programarii…………………………………

Semnatura lucratorului ………………………….. Semnatura solicitant………………………….

 

Emis autorizatia nr………………… /2009, inmanata la……………………/………………….2009

Achitat taxa autorizatie cu chitanta nr………………………………… /……………………….2009

Semnatura lucratorului……………………semnatura solicitant…………………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner