s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Situatie someri incadrati in munca

Tematică: Șomaj
Formular: Download

ANEXA 2 la norme

Firma*) ........................

Adresa..........................

Codul fiscal....................

Telefon/fax/e-mail .............

Nr. ............................

 

SITUATIE

privind somerii mediati si incadrati in munca

 

 

Nr.

Crt.

Numele si

prenumele

Codul

numeric

personal

Ocupatia

Natura

raporturilor

de munca

Durata

incadrarii

in

munca**)

Angajator

Localitatea

si judetul

in care a

fost

incadrat

in munca

   Denumirea

Cod COR

(6

caractere)

Denumirea

Cod

CAEN

Forma de

proprietate

a

capitalului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ..............                                                                       Director general

                                                                                  sau alta persoana autorizata,

                                                                                         ..............................

 

 

 

-------------

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de munca.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner