s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Situatie loc vacant romana

Tematică: Șomaj
Formular: Download

 

SITUATIA privind locurile vacante

 

A.Date de identificare a angajatorului

Denumire/nume……………………….

Cod unic de inregtistrare…………………

Cod CAEN…………………………………………….

Forma de proprietate……………………….

Forma de organizare……………………….

Marime(numar de personal) ……………………….

Adresa…………………………………………………….

Persoana de contact……………………………….

Telefon/Fax……………………………………………

E-mail…………………………………………………….

 

 

B.Date privind locuri de munca vacante

 

Nr.

Crt.

Ocupatia

Numar de locuri de munca vacante

Oferta valabila si pentru cetatenii

Uniunii

Europene

(DA/NU)

Localitatea

Si judetul in care se afla locul vacant

Conditii minime de ocupare

Durata incadrarii in

Munca*)

Perioada contractului

Durata

Muncii**)

Salariu de incadrare***)

Alte avantaje

    ****)

Valabilitatea ofertei

Modul de solutionare a ofertei

*****) 

  Observatii

    ******)

Denumire

Coduri

COR

(6 caractere)

Vacant ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu

Nou-

creat

Vechime in domeniu

Studii

Alte conditii

Data

inceput

Data sfarsit

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                      Director general sau alta persoana autorizata

                                                                                                 ……………………………………………………………..

 

 

   *)Nedeterminata/determinate………..luni

**)Se va complete dupa cum urmeaza:

-cod N/……….ore/zi-in situatia in care este cu program normal de lucru.

-cod P/………..ore/zi-in situatia in care este cu program partial de …… ore/zi.

***)Salariul de incadrare corespunzator postului.Se completeaza cu titlul informative in vederea informarii solicitantilor(brut/lunar).

****)Alte avantaje material sau financiare. Se completeaza cu titlul informative in vederea informarii solicitantilor (de exemplu:cazare ,transport)

*****)Se va mentiona modul de solicitare al postului (de exemplu:scrisoare si CV, telefon)

******)Se va mentiona daca a mai fost sau nu comunicat la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti(cod D-pentru cele communicate si neocupate ,cod N – pentru cele care nu au fost comunicate)

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner