s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Proces verbal - cercetare disciplinara

Tematică: Cercetare disciplinara
Formular: Download

 

Angajator:                                                                   

Sediul:                            

Inregistrat la registrul Comertului sub nr.

Cod Fiscal:

Tel :

 

Proces Verbal

încheiat cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile

în data de .........................

 

 

În data de ................... domnul/doamna........................................, încadrat(ă) la Societatea SC ....................................... SRL în funcţia de .............................., s-a prezentat la Agentia............................................................, ca urmare a convocării primite, în vederea realizării cercetării disciplinare prealabile de către Comisia de cercetare disciplinară desemnată de Administratorul Societatii cu privire la urmatoarele fapte:

 

1. Preşedintele comisiei de cercetare disciplinară prealabilă l-a întrebat pe domnul/doamna..................................... dacă nu doreşte să fie apărată de o alta persoana.

Răspuns:

 

2. Întrebare: Aveţi cunoştinţă de acuzaţiile care vi se aduc?

Răspuns:

 

3. Întrebare: Recunoaşteţi faptele?

Răspuns:

 

Alte intrebari in functie de raspunsurile salariatei

 

4. Întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat?

Răspuns:

 

Având în vedere cele expuse mai sus s-a încheiat prezentul proces verbal cu ocazia efectuării cercetării prealabile.

 

 

Membru...........................         

 

                                                                                                                                                          Salariat

Membru.............................

 

 

Membru...........................

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner