s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Raport cercetare disciplinara

Tematică: Cercetare disciplinara
Formular: Download

Angajator:                                                                                    

Sediul:                           

Inregistrat la registrul Comertului sub nr.

Cod Fiscal:

Tel :

Raport

de cercetare disciplinară prealabilă

 

 

În data de ................... doamna/domnul................................... încadrat(ă) la Societatea  SC .......................................SRL în funcţia de ........................, s-a prezentat la Agentia..............................., ca urmare a convocării primite, în vederea realizării cercetării disciplinare prealabile de către Comisia de cercetare disciplinară desemnată de Administratorul Societatii cu privire la urmatoarele fapte:

......................................................

.......................................................

 

S-a încheiat Procesul Verbal al audierii doamnei /domnului......................................................

 

Ulterior, Comisia de cercetare disciplinară a trecut la individualizarea sancţiunii, având în vedere dispoziţiile art. 266 din Codul muncii.

 

1.Împrejurările în care fapta a fost săvârşită

Cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile doamna /domnul................................ a recunoscut/nu a recunoscut faptele săvârşite, mentionand ......................................................................

 

2.Gradul de vinovăţie

Este vinovat(a)/nevinovat(a)

 

3.Consecinţele abaterii disciplinare

O astfel de abatere are drept consecinţă (ex: încurajarea indisciplinei, creare prejudicii, pierderea increderii in salariat,etc)  în cadrul SC ............................................ SRL

 

4. Comportarea generală în serviciu a salariatului

Analiza comportării generale.

 (ex. Comportare buna/ nu are comportament adecvat standardelor societatii ,etc.)

 

5. Alte sancţiuni

Nu a mai suferit alte sancţiuni/sau a suferit.

 

La stabilirea sancţiunii membrii Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă au avut în vedere următoarele aspecte:

a)

b)

c)

 

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi dispoziţiile Cap. .........................................din Regulamentul intern, precum şi fişa postului, Comisia propune sancţionarea doamnei/domnului ................................... cu ................................................., conform art....................................din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu  modificările şi completările ulterioare.

 

 

Având în vedere cele expuse mai sus s-a încheiat prezentul Raport al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

Comisia de cercetare disciplinară prealabil:

 

                                                   Membru............................................

 

 

                                                 Membru................................................

 

 

                                                 Membru.................................................   

                       

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner