s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Cerere restituire C.A.S.

Tematică: Pensii
Formular: Download

 

Tribunalul ……………

Secţia a ……………

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul/a ………………………… cu domiciliul în …………………………, …………………………, formulează prezenta

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

A Casa de Pensii a Municipiului …………………………, cu sediul în …………………………, prin reprezentat legal,  pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:

 

 1. Obligarea pârâtei la restituirea  sumelor preluate abuziv, ca urmare a reţinerii eronate a cotei de 5,5% aplicată la valoarea totală a pensiei începând cu 01.01.2011 – prezent, sumă actualizată cu indicele de inflaţie.
 2. Plata cheltuielilor de judecată.

 

Pentru următoarele

MOTIVE

 

ÎN FAPT

 

 1. Începând cu data de 01.01.2011, în mod eronat, pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti a reţinut din valoarea totală a pensiei subsemnatului/ei valoarea de 5,5%, procent datorat pentru asigurările de sănătate  - CAS.
 2. Astfel, arătăm că această modalitate de calcul este evident eronată şi încalcă prevederile O.U.G. nr.  117/2010 - modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, dar şi art.296 pct.9 din Codul fiscal, deoarece baza de calcul lunară datorate bugetului o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 lei.
 3. Coroborând prevederile art. 296 pct. 9 din Codul fiscal şi art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:

 

Art. 296^9 Codul fiscal - Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.

ART. 259 alin. (2) Legea 95/2006- Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezultă o pensie netă mai mică de 740 lei.

 

 1. Rezultă în mod clar că ceea ce a fost oprit din suma totală a valorii pensiei nu este conformă dispoziţiilor legale arătate , deci ceea ce a fost reţinut nu este plătit cu titlu valabil conform art. 269 din Codul fiscal şi anume 5,5%  din ceea ce depășește 740 lei.

 2. Mai mult, având în vedere şi Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională (publicate în Monitorul Oficial din data de 18.04.2012) referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin care se arată expres că prevederile acestui articol „sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei, considerăm că suntem îndreptățiți la admiterea cererii noastre astfel cum a fost formulată.

 

ÎN CONCLUZIE

Faţă de cele de mai sus solicităm:

 1. Obligarea pârâtei la restituirea  sumelor preluate abuziv, ca urmare a reţinerii eronate a cotei de 5,5% aplicată la valoarea totală a pensiei începând cu 01.01.2011 – prezent, sumă actualizată cu indicele de inflaţie.
 2. Plata cheltuielilor de judecată.

 

ÎN DREPT

Ne întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 112 C. proc. Civ, precum şi pe dispozițiile art.296 pct.9 din Codul fiscal şi art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

 

PROBE

În dovedirea prezentei înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri precum şi orice altă probă care se va dovedi utilă şi pertinentă cauzei.

 

Depunem prezenta în 2 (două) exemplare, unul pentru instanţă celelalte pentru a fi comunicat  pârâtei.

 

În temeiul art. 242 alin. 2 C. proc. civ. solicităm judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

 

Anexe:

 1. Copie decizie pensionare;
 2. Copie taloane pensie din ianuarie 2011 - prezent;
 3. Copie buletin de identitate.

 

Reclamant,

 

DOMNULUI PREŞEDINTE A TRIBUNALULUI …………………………

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner