s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Cererea de incetare prin acordul partilor

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Acordul partilor
Formular: Download

 Societatea .......................................................

 Nr......................./.......................................
 

CERERE

 

            Subsemnatul/a..............................................................angajatul/a societatii.......................................................in functia de .............................................in agentia...............................................................................din localitatea .............................................judetul.......................................va rog sa-mi aprobati incetarea contractului individual de munca, incepand cu data de ...................................................(*)(se va trece zz/ll/aa), cu acordul partilor.

           

                          Data                                                                                                    Semnatura

.........................................................                                                            .............................................................

 

 Aprobat :

 .......................................se va specifica “De accord”)

Numele si prenumele sefului ierarhic superior..............................................

Semnatura........................................

 

Aprobat de conducerea societatii:

.................................................................

Nota:

Data incetarii contractului va fi ziua urmatoare ultimei zile lucrate.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner