s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Respingerea contestaţiei împotriva deciziei de schimbare din funcţia de şef birou logistică

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Schimbarea din funcţia de şef birou logistică s-a făcut fără consimţământul contestatorului, iar la numirea în funcţie nu s-a pus problema că nu are studii corespunzătoare. Cu privire la condiţia vechimii în muncă, a fost avută în vedere derogarea aprobată de conducerea societăţii SNIF SA B, iar referitor la susţinerea intimatei că atribuţiile înscrise în fişa postului şef birou logistică sunt de natură tehnică, nu au fost dovedite. 2. Contestatorul a fost numit ca şef birou logistică în cadrul societăţii-pârât, pe o perioadă de probă de 90 zile. Datorită incompatibilităţii studiilor pentru ocuparea funcţiei nu au fost îndeplinite sarcinile ce-i reveneau nefiind înscrise în raportul de activitate, cele ce priveau închiderea situaţiei lunare de la secţia mecanică. Condiţiile de specialitate şi vechime pentru ocuparea postului sunt clar menţionate în CCM la nivel de SNIF SA 2007, condiţii ce nu sunt îndeplinite, acesta fiind economist şi cu o vechime de 3 ani, neputând fi asimilată derogarea de la o funcţie la alta, cele două funcţii diferind prin specificul activităţii şi a atribuţiilor. Nu s-a dovedit că a existat o constrângere psihică din partea conducerii societăţii în schimbarea intervenită, contestatorul exprimându-şi acordul.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4418 din 10 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Mehedinţi prin sentinţa nr. 4 de la 7 ianuarie 2008 a admis contestaţia precizată, formulată de contestatorul E.E., împotriva deciziei nr. 247/12.09.2007, emisă de intimata SNIF SA – Sucursala M –, a anulat decizia 247/2007, a dispus reintegrarea contestatorului în funcţia de şef birou logistică şi a obligat intimata la plata diferenţelor salariale, începând cu data de 12.09.2007 până la data reintegrării, actualizate în raport de inflaţie la data plăţii.

Prin considerente s-a reţinut că schimbarea din funcţia de şef birou logistică s-a făcut fără consimţământul contestatorului, iar la numirea în funcţie nu s-a pus problema că nu are studii corespunzătoare. Cu privire la condiţia vechimii în muncă, a fost avută în vedere derogarea aprobată de conducerea societăţii SNIF SA B, iar referitor la susţinerea intimatei că atribuţiile înscrise în fişa postului şef birou logistică sunt de natură tehnică, nu au fost dovedite.

Au fost înlăturate susţinerile intimatei privind neregulile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, deoarece o asemenea motivaţie nu se regăseşte în cuprinsul deciziei, mai mult modificarea afectând şi salariul acestuia.

 

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că nu au fost analizate integral şi corect probele cauzei.

Astfel, la nivel de SNIF SA, condiţiile ocupării funcţiei pe care a deţinut-o contestatorul implică şi respectarea celor de vechime şi specialitate, condiţii neîntrunite de acesta. Cu privire la derogarea reţinută de instanţa de fond, recurenta arată că aceasta a fost acordată în anul 2005, pentru ocuparea postului de şef birou aprovizionare nefiind prelungită valabilitatea. Mai susţine că pentru funcţia de şef birou logistică atribuţiile sunt specifice acestui post şi nu pot fi îndeplinite de contestator. Abuzul psihic ce ar fi putut fi exercitat nu a fost dovedit, acesta fiind o simplă susţine, consimţământul fiind valabil, nu se poate aprecia ca existând o modificare unilaterală a D..

Recursul este fondat.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Contestatorul a fost numit ca şef birou logistică în cadrul societăţii-pârât, până la data de 11.09.2007, pe o perioadă de probă de 90 zile. Datorită incompatibilităţii studiilor pentru ocuparea funcţiei nu au fost îndeplinite sarcinile ce-i reveneau nefiind înscrise în raportul de activitate, cele ce priveau închiderea situaţiei lunare de la secţia mecanică.

Condiţiile de specialitate şi vechime pentru ocuparea postului sunt clar menţionate în CCM la nivel de SNIF SA 2007, condiţii ce nu sunt îndeplinite, acesta fiind economist şi cu o vechime de 3 ani, neputând fi asimilată derogarea de la o funcţie la alta, cele două funcţii diferind prin specificul activităţii şi a atribuţiilor.

Nu s-a dovedit că a existat o constrângere psihică din partea conducerii societăţii în schimbarea intervenită, contestatorul exprimându-şi acordul.

În consecinţă, în baza art. 312 C. proc. civ. raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va fi admis recursul, modificată sentinţa, în sensul respingerii contestaţiei.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner