s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul securității sociale » Jurisprudență » Documente

Căutare
Excepţia necompetenţei materiale a instanţei de fond. Casare cu trimitere
Medic rezident. Act adiţional. Formare profesională. Nulitatea clauzei privind restituirea salariului ca urmare a încetării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului
Medic rezident. Limitarea dreptului la muncă. Neacordarea despăgubirilor.
Accident de muncă. Daune morale. Competenţă. Despăgubire. Recurs. Încălcarea normelor de procedură referitore la competenţă. Casare cu trimitere
Acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul salarizat potrivit O.U.G. nr. 27/2006. Casare cu trimitere. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Daune morale. Neacordare.
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Casei Judeţene de Pensii. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerul Economiei şi Finanţelor. Excepţia prescrierii dreptului la acţiune. Discriminare.
Grefier. Plata contravalorii serviciilor medicale. Tratament neconfirmar de medicul specialist.
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Plata sporului de vechime în muncă pentru perioada 14.09.2004-31.07.2005 şi achitarea dobânzii legale până la data plăţii. Excepţia puterii de lucru judecat. Respingere
Magistraţi. Excepţiea prescripţiei extinctive. Plata sporurilor de vechime, actualizată cu indicele de inflaţie. Existenţa unei discriminări. Plata în solidar a daunelor interese.
Medic rezident. Excepţia lipsei de interes. Plata despăgubirilor reprezentând cheltuieli pregătire medic specialist.
Obligaţia angajatorului la eliberarea unei adeverinţe conţinând baza lunară de calcul la încetarea raporturilor de muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj. Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copil
Plata primelor de vacanţă, actualizate cu indicele de inflaţie. Respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Economiei şi Finanţelor
Plata salariului şi a indemnizaţiei de concediu medical. Incapacitate temporară de muncă. Greşeală materială în ceea ce priveşte perioada acordării indemnizaţiei.
Plata unor drepturi băneşti de natură salarială reprezentând sporul de vechime în muncă, premiul lunar şi premiul anual pentru perioada anterioară. Imposibilitatea obligării acesteia la plata în viitor a acestor drepuri.
Prejudiciul produs din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciu. Casare cu trimitere.
Recalcularea rentei lunare în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei de funcţie la minim al unui sublocotenent din cadrul M. Ap. N.
Termenul de recurs in materia asigurarilor sociale.
Veteran de război. Rentă. Recalcularea drepturilor de rentă în funcţie de nivelul soldei de grad şi funcţie.
Veterani de război. Rentă. Plata rentei în funcţie de solda de grad şi de funcţie a unui sublocotenent M.A.N.
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner