s MAI a lansat în dezbatere publică programul de lucru al personalului său
22 Decembrie 2017

MAI a lansat în dezbatere publică programul de lucru al personalului său

Programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal au fost lansate în dezbatere publică. Între prevederi se numără formele de organizare a programului de muncă, acordarea repausului și evidența programului de lucru.

În proiectul de ordin se acordă relevanță dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Directiva 88/2003/CE, care permit instituirea unor excepții de la perioada de referință de patru luni calendaristice la care se raportează calculul mediei timpului de muncă într-o săptămână.

„În esență, se are în vedere crearea temeiul legal în virtutea căruia, șeful unității, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, poate stabili, sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă, prin dispoziție/ordin, cu consultarea C.N.P., a organizațiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanților personalului, prelungirea perioada de referință de 4 luni calendaristice până la maxim 12 luni”, potrivit referatului de aprobare a proiectului de act normativ lansat în dezbatere publică.

În acest context, sunt avute în vedere activități precum cele care implică prezența permanentă pentru protejarea bunurilor și persoanelor sau care implică nevoia de continuitate a serviciilor, dar și situațiile determinate de producerea sau de iminența producerii unui accident.

Conform actului lansat în dezbatere, se propune inserarea unei noi situații centralizatoare la nivelul unității, mai precis cu personalul care a lucrat în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile în vigoare, nu se lucrează.

Se dorește, în plus, introducerea unor norme care reglementează pauza de masă.

„Astfel, în cursul programului de muncă de opt ore, personalul MAI are dreptul la o pauză de masă, cu durata de 20 de minute - care se include în programul de muncă, fără să afecteze desfășurarea normală a activității, iar în cazul programului de muncă cu durata mai mare de opt ore, fiecărei fracțiuni de patru ore de muncă îi revine o pauză de masă cu durata de 10 minute. De asemenea, se instituie faptul că personalul care desfășoară activitatea în schimburi de 24 de ore beneficiază de trei pauze de masă, fiecare cu durata de 20 de minute, care se includ în timpul de muncă. Acordarea pauzei de masă în aceste condiții nu trebuie să afecteze desfășurarea normală a activității unității”, conform Referatului menționat.

Mai mult, este adusă în dezbatere publică și introducerea unor norme referitoare la regimul învoirii.

„În context, personalul MAI poate fi învoit până la patru ore, în timpul programului de muncă, numai în situații temeinic justificate și cu acordul șefului nemijlocit sau, după caz, a șefului unității/structurii, cu recuperarea timpului de muncă aferent, în următoarele cinci zile lucrătoare, după revenirea la unitate. Prestarea muncii în aceste condiții nu conferă acordarea de timp liber corespunzător. De asemenea, se stabilește faptul că învoirile astfel acordate se consemnează în registrul cu această destinație”, conform sursei citate.

Totodată, se instituie faptul că pentru învoirile care depășesc perioada de patru ore se aplică prevederile legale ce reglementează condițiile în baza cărora personalul MAI are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, permisii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare.

(Sursa: Mediafax)

Contor: 2456 afișări

Gîlcă Paler SCA, 22 decembrie 2017 07:31

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner