s Standardele internaționale ale muncii ca drepturi ale omului (ILO)
24 Noiembrie 2022

Standardele internaționale ale muncii ca drepturi ale omului (ILO)

 

Tim de Meyer, consilier principal în cadrul Departamentului pentru Standardele Internaționale a Muncii (NORMES) al OIM, explică modul în care drepturile și standardele din lumea muncii sunt legate de drepturile omului și de ce sunt esențiale pentru stabilirea dreptății sociale și a muncii decente pentru toți.

 

Care este legătura dintre standardele internaționale ale muncii și drepturile omului?

Standardele internaționale ale muncii (ILS) au exprimat drepturile omului la locul de muncă chiar înainte ca Carta Națiunilor Unite să reafirme „credința în drepturile fundamentale ale omului” și „demnitatea și valoarea persoanei umane”. Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 1948 a articulat în mod oficial drepturile omului care vor deveni fundamentul muncii decente.

În urma DUDO, ILS a continuat să inspire formularea drepturilor omului în cele două Pacte internaționale privind drepturile civile și politice și privind drepturile economice, sociale și culturale.

Astăzi, ILS exprimă drepturile omului la locul de muncă, inclusiv dreptul la muncă; dreptul la securitate socială; dreptul la condiții de muncă sigure și sănătoase; dreptul la salariu echitabil și remunerație egală pentru muncă de valoare egală; dreptul la odihnă, timp liber și limitare rezonabilă a programului de lucru și concedii periodice plătite; si dreptul la protectia maternitatii.

 

Toate ILS sunt drepturi ale omului?

ILS sunt drept internațional și fac parte din normele și standardele internaționale ale drepturilor omului.

ILS oferă detalii pentru implementarea practică a obligațiilor privind drepturile omului în lumea muncii. De exemplu, Pactele ONU proclamă dreptul la libertatea de asociere, în timp ce Convențiile OIM nr. 87 și nr. 98 iar compilarea deciziilor Comitetului OIM pentru libertatea de asociere prevede drepturi detaliate emanând din această libertate fundamentală în ceea ce privește dreptul de organizare pentru lucrători și angajatori.

Organismele OIM și ONU care monitorizează implementarea drepturilor care se susțin reciproc citează în mod regulat deciziile reciproce.

 

Sunt standardele OIM drepturile omului?

Toate standardele OIM contribuie la realizarea drepturilor economice, sociale și culturale, precum și a drepturilor civile și politice. Protecția drepturilor la locul de muncă este o parte integrantă a îndeplinirii obligațiilor privind drepturile omului.

 

Unele standarde OIM exprimă în mod direct drepturile omului, în timp ce altele stabilesc repere pentru instituțiile de pe piața muncii, care sunt necesare pentru realizarea drepturilor omului la locul de muncă.

 

Ce drepturi a desemnat OIM drept fundamentale?

Declarația din 1998 a principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă astfel cum a fost modificat în 2022, evidențiază cinci principii ca fiind atât de fundamentale încât trebuie să fie realizate chiar și atunci când țara în cauză nu a ratificat convențiile relevante. Acestea sunt:

  • libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă
  • eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie
  • abolirea efectivă a muncii copiilor
  • eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocupația; și
  • un mediu de lucru sigur și sănătos (adăugat în 2022).

 

Cum se leagă drepturile omului cu justiția socială?

Dreptatea socială apare ca fundament al păcii universale și durabile în prima linie a preambulului Constituției OIM  , în același mod în care Carta ONU conectează drepturile omului și libertățile fundamentale cu menținerea păcii și securității internaționale și soluționarea problemelor internaționale. de natura economica si sociala. Justiția socială a fost confirmată ca un imperativ în Declarația Centenarului din 2019 a OIM pentru viitorul muncii . Declarația din 1998 sugerează că justiția socială poate fi înțeles ca aspirația „prin care fiecare muncitor și femeie își pot revendica în mod liber și pe baza egalității de șanse cota lor echitabilă din bogăția pe care au contribuit să o genereze”.

 

Cum se poate realiza dreptatea socială?

Dreptatea socială poate fi realizată punând „drepturile lucrătorilor și nevoile, aspirațiile și drepturile tuturor oamenilor în centrul politicilor economice, sociale și de mediu”, așa cum se precizează în Declarația Centenarului pentru Viitorul Muncii. În acest scop, acțiunea continuă și concertată a guvernelor și a reprezentanților angajatorilor și lucrătorilor este esențială.

Patru obiective strategice sunt esențiale pentru realizarea justiției sociale prin promovarea muncii decente: promovarea ocupării depline, productive și liber alese; aranjarea protecției sociale; organizarea dialogului social; și realizarea principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă.

 

Care este rolul dialogului social în ceea ce privește standardele internaționale de muncă și drepturile omului?

Dialogul social întruchipează principiile drepturilor omului de participare și incluziune: reprezentanții angajatorilor și ai lucrătorilor au dreptul de a participa la deciziile care afectează drepturile și interesele legate de muncă. Participarea partenerilor sociali este esențială pentru a se asigura că experiența și contribuțiile lor pe piața muncii sunt pe deplin luate în considerare și pentru a asigura cooperarea lor deplină în formularea și obținerea de sprijin pentru politici și decizii. Adesea, în lumea muncii, pașii către realizarea drepturilor omului la locul de muncă își au originea în contextul dialogului social.

 

Întreprinderile trebuie să respecte drepturile omului la locul de muncă?

În 2011, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a aprobat Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului .

Acestea precizează:

Responsabilitatea întreprinderilor comerciale de a respecta drepturile omului se referă la drepturile omului recunoscute la nivel internațional – înțelese, cel puțin, ca cele exprimate în Carta Internațională a Drepturilor Omului și principiile privind drepturile fundamentale stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii. privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă.”

Declarația tripartită de principii privind întreprinderile multinaționale și politica socială (Declarația MNE) este instrumentul OIM care oferă îndrumări directe întreprinderilor cu privire la politica socială și practicile incluzive, responsabile și durabile la locul de muncă. Orientările se bazează în mod substanțial pe principiile cuprinse în standardele internaționale ale muncii și pe obligațiile pe care statele le au prin calitatea de membru al OIM și ca urmare a ratificării convențiilor OIM.

Sursa: ilo.org

Contor: 33 afișări

Gîlcă Costel, 24 noiembrie 2022 08:31

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner