s A fost publicat nr. 3/2012 al Revistei de Drept Social
2 Aprilie 2012

A fost publicat nr. 3/2012 al Revistei de Drept Social

Cel de-al treilea număr al Revistei de Drept Social-dreptul muncii și securității sociale, fondator av. Costel Gîlcă, editura Rosetti Internațional, este acum disponibil. Numărul curent cuprinde articole pe teme actuale de dreptul muncii: cererile de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu ale militarilor, reformarea sistemului de pensii, hotărârea CEDO cu privire la dreptul de sindicalizare al preoților etc., precum și hotârâri importante ale instanțelor interne.

Doctrină:

 1. Costel Gîlcă- Angajatorii pierd procesele pe propriile greşeli. Top 10 greşeli la emiterea deciziei de sancţionare disciplinară;
 2. Grégor Puppinck, Andreea Popescu- Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României;
 3. Costel Gîlcă - Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoţilor de a se sindicaliza;
 4. Dragoș Călin- Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 ‑decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alţii c. României;
 5. Cecilia Jabrea- Sentinţa judecătorească cu privire la a cererilor de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu ale militarilor.

Jurisprudență

 1. Comunicat din 12 martie 2012- Înalta Curte de Casație și Justiție;
 2. Decizie de deschidere a drepturilor la indemnizaţia de şomaj;
 3. Drepturi pretinse de salariaţi din profitul societăţii angajatoare. Interpretarea clauzei din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate. Admitere recurs;
 4. Pregătire profesională medic rezident. Despăgubiri datorate angajatorului pentru nerespectarea obligaţiei asumate prin actul adiţional;
 5. Concedire. Nulitatea deciziei de concedire. Admitere;
 6. Solicitarea plăţii indemnizaţii de concedii medicale plătite propriilor angajaţi. Termen;
 7. Încadrarea în funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar. Absolvirea unei facultăţi la o formă de învăţământ neacreditată. Calitatea de pârât a Inspectoratului Şcolar Judeţean;
 8. Răspunderea patrimonială;
 9. Revizuire. Admisibilitate pentru înscris nou;
 10. Concedierea disciplinară salariatului. Obligativitatea cercetării disciplinare prealabile. Descrierii faptei care reprezintă abatere disciplinară;
 11. Dreptul angajatului la spor de vechime şi la diurnă. Cuantificarea acestora. Clauzelor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Interdicţia reţinerilor din salariu în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege;
 12. Decizie de sancţionare disciplinară. Momentul de la care începe să curgă termenul în care poate fi emisă. Termenul de declarare a recursului împotriva unei hotărâri pronunţată într-o contestaţie având ca obiect anularea unei decizii de sancţionare disciplinară.

Contor: 1459 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 2 aprilie 2012 07:48

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner