s Grave probleme în numirea asistenților judiciari
22 August 2023

Grave probleme în numirea asistenților judiciari

Fotografie autor

De-a lungul timpului, în calitate de avocat specializat în dreptul muncii, criteriile de numire a asistenților magistrați au fost mereu o enigmă.

Informațiile pe care le aveam din diverse discuții erau în sensul că Parteneri Sociali erau cei care desemnau viitorii asistenți magistrați în funcție de preferințe, mai puțin în funcție de criterii profesionale obiective.

Uitându-mă pe paginile de internet ale Partenerilor Sociali NU am găsit pe nicio pagină criterii obiective (și evident transparente) de desemnare a asistenților judiciari (cu excepția COnfederației Patronale "Concordia", dar aici este o o altă mare probemă). Nici pe pagina oficiala a Consilului Economic și Social NU există criterii de selecție așa cum cere H.G. nr. 616.2005.

Despre rolul fundamental al asistenților judiciari am scris încă din anul 2014, pe site-ul www.costelgilca.ro  însă atunci m-am concentrat pe importanța acestora în mecanismului actului de justiție în materia dreptului muncii.

Acum însă, când au loc schimbări care par de neînțeles pentru mine (asistenți judiciari cu vechime de peste 10, 15 ani sunt înlocuiți cu persoane cu vechime minimă de 5 ani într-o funcție de consilier juridic la societăți obscure) m-am întrebat: “Care este domnule criteriul profesional de numire a unei persoane care participă la actul de justiție în dreptul muncii?” și am realizat următorul articol găsind oarecum și sursa acestor numiri de neînțeles pentru mine, din punct de vedere a (ne)profesionalismului celor care vor participa la actul de justiție în dreptul muncii.

 

I. Temeiul juridic al desemnări asistenților judiciari

 

Procedura de selecție de candidați pentru ocuparea unui post vacant de asistent judiciar este prevăzută de H.G. nr 616/2005 privind condițiile, procedura de selecție și de propunere de către Consiliul Economic și Social a candidaților pentru a fi numiți ca asistenți judiciari de către ministrul justiției, precum și condițiile de delegare, detașare și transfer ale asistenților judiciari coroborată cu Cap. V - Asistenții judiciari din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

 

II. CES – singura instituție abilitată să realizeze selecția, pa baza criteriilor transparente și anterior stabilite

 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin (2) din H.G. nr. 616/2005 “Selecția candidaților se face de către Consiliul Economic și Social (în continuare „CES”), pe baza criteriilor stabilite de acesta”.

Din acest articol rezultă în mod clar următoarele elemente:

 1. CES este singura instituție care realizează selecția candidaților;
 2. Textul folosește termenul “candidați”, la plural, ceea ce înseamnă fără urmă de îndoială că aceștia primesc, de la partenerii sociali, mai mulți candidați pentru un loc vacant;
 3. CES este obligat să stabilească criterii de selecție ;
 4. Selecția se realizează pe baza criteriilor de selecție deja stabilite;
 5. Criteriile de selecție trebuie să fie transparente.

Pe pagina CES eu nu am găsit aceste criterii de selecție a candidaților pentru postul de asistenți judiciari.

Tot ce am găsit pe site-ul CES este : “Aprobarea candidaturii doamnei (...), propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul (...)”

Se poate observa foarte ușor nelegalitatea flagrantă: CES NU aprobă candidatura, ci realizează procesul de selecție! Că așa prevede H.G. nr. 616/2005.

 

III. Partenerii sociali – rol de secretariat al procesului de selecție

 

În ceea ce privește rolul partenerilor sociali (organizațiile patronale și sindicale reprezentative) acesta este stabilit de art. 4 din H.G. nr. 616/2005 și anume să strângă candidaturile și să transmită dosarul.

Partenerii sociali NU au dreptul legal de a realiza o selecție a celor care se înscriu, ei având doar rolul de a strânge candidaturile și de a  transmite mai departe către CES dosarele de candidatură.

Conform art. 4 alin (1) din H.G. nr. 616/2005 pentru realizarea selecției  candidaților, Consiliul Economic și Social solicită în scris Partenerilor Sociali desemnarea de candidați, ținând seama de numărul de posturi vacante în cadrul fiecărui tribunal.

Este fără urmă de îndoială faptul că Parteneri Sociali NU pot realiza selecția candidaților, pentru simplul motiv că dacă ei ar realiza selecția candidaților, art. 3 din H.G. nr. 616/2005 ar rămâne fără obiect, deoarece din moment ce Partenerii Sociali au făcut deja selecția, CES NU poate să facă vreo selecție, dacă este deja „omul și locul”.

Este logic și firesc că dacă este „omul și locul” NU se poate realiza nicio selecție, ci doar se desemnează, or, H.G. nr. 616/2005 NU vorbește de desemnarea/aprobarea de către CES a candidaților, ci face vorbire de „SELECȚIE, pe baza  criteriilor stabilite de acesta”

Rolul Partenerilor Sociali în acest proces este menționat în clar de art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 616/2005 și anume: Partenerii Sociali transmit Consiliului Economic și Social lista nominală a candidaților, împreună cu dosarele întocmite pentru fiecare candidat, dosar care trebuie să cuprindă:

 1. copie de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie;
 2. copie de pe buletinul/cartea de identitate;
 3. copie de pe diploma de studii juridice;
 4. copie de pe actul doveditor al vechimii în funcții juridice;
 5. cazierul judiciar, în original;
 6. cazierul fiscal, în original;
 7. recomandarea organizației care a desemnat candidatul;
 8. curriculum vitae și declarația candidatului de acceptare a funcției de asistent judiciar;
 9. certificatul medical prevăzut la art. 2 alin. (2).

Așadar, singura selecție pe care Partenerii Sociali o realizează și vizează o chestiune stric de secretariat (de altfel rolul lor în acest proces este acela al secretariatului care strâge candidaturi și verifică documentele de la dosarul de candidatură, CES fiind autoritatea care realizează examinarea, Ministerul Justiției validarea și numirea).

Că așa este rezultă cu claritate și din art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 616/2005, care prevede că „selecția candidaților se face de Consiliul Economic și Social”.

Că rolul Partenerilor Sociali este doar acela de secretariat rezultă cu claritate din art. 5 care prevede: „candidații vor fi informați de către Partenerii Sociali cu privire la obligațiile, interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege pentru funcțiile de asistenți judiciari. Candidații își vor exprima în scris acordul pentru numirea în aceste funcții, în condițiile legii”.

Este clar rolul de secretariat încredințat de legiuitor Partenerilor Sociali!

În ceea ce privește teza a II-a a art. 4 din H.G nr. 616/2005 și anume că pot participa la selecție numai candidații propuși de confederațiile patronale și confederațiile sindicale reprezentative la nivel național. Aceasta NU poate să fie interpretată în sensul că Partenerii Sociali realizează vreo selecție (pe competențe profesionale), ci doar că CES nu va lua în considerare candidaturile care nu au trecut prin secretariatul Partenerilor Sociali și au fost depuse fie direct la CES, fie prin Ministerul Justiției sau alte instituții publice.

Aceasta este unica interpretare posibilă a acestei teze, în niciun caz că Partenerii Sociali dobândesc vreun drept de selecție a candidaților pentru funcția de asistent judiciar, cu atât mai puțin vreo selecție pe criterii profesionale.

Se ridică o întrebare: pot Partenerii Sociali să stabilească unele criterii specifice?

Deși H.G nr. 616/2005 NU prevede niciun drept, totuși, în ceea ce mă privește apreciez că Parteneri Sociali pot să stabilească anumite criterii dar NUMAI în strictă legătură cu activitatea/apartenența la organizația respectivă: cu titlul de exemplu candidatul să aibă o anumită vechime într-un sindicat membru al Confederației sindicale ce realizează desemnarea, etc (Partenerii Sociali NU au competența legală să realizeze selecții pe bază de criterii profesionale - revine CES această prerpgativă, în baza criteriilor stabilite și transparente).

În niciun caz Partenerii Sociali NU pot să realizeze o selecție a candidaților pe baza competențelor profesionale, această selecție fiind dată expresiss verbis CES, prin H.G. nr. 616/2005.

Așadar, Parteneri sociali au doar calitatea de secretariat, CES de realizare a selecției pe baza criteriilor profesionale, iar Ministerul Justiției de validare a procedurii și numire a persoanelor desemnate.[1]

 

IV. CONCLUZIE

Având în vedere că pe site-ul oficial al CES termenul este de aprobare a candidaturii fără a se realiza vreo selecție și fără a fi publicate criterii obiective de selecție,  îmi este limpede acum de ce un asisten judiciar cu o vechime de 10,15 sau chiar 20 de ani nu mai este selectat: pentru că NU există criterii obiective de selecție, procedura prevăzuta de H.G. nr. 616/2005 fiind coruptă de toți participanții la procesul decizional.

Ministerul Justiției are obligația de a verifica și dacă procedura prevăzută de H.G. nr. 616/2005 a fost respectată, este rolul fundamental al Ministerului Justiției ca înainte de numirea asistentului judiciar, să verifice dacă procedura prevăzută în H.G. nr. 616/2005 a fost respectată.

 

PS NU putem avea justiție performantă dacă nu avem oameni performanți, dacă asistenții judiciari (participanți direcți la actul de justiție) sunt numiți pe criterii știute doar de Președinții Partenerilor Sociali.

 

 

[1] Nu am analizat hic et nunc rolul Ministerul Justiției, deoarece nu face obiectul prezentului articol.

Contor: 3278 afișări

Costel Gilca, 22 august 2023 01:02

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
Mădălina Maroga spunea,
24 august 2023, 05:09

Un semnal de alarmă la adresa tuturor celor implicati in procedura de selectie, in cadrul primei etape si celei de a 2-a etape prev de HG 616/2015 coroborat cu Cap V - Asistentii judiciari din Legea 304/2022 precum si Avizul nr 19/2019 al CCJE.

Un articol care pune punctul pe "i"!

Personal vă mulțumesc pentru sustinerile dvs, Domnule Avocat!

As putea spune că reprezentati cu totul Institutia asistenților judiciari!

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner