s Decizia CEDO privind politica lingvistică promovată în Transnistria
23 Octombrie 2012

Decizia CEDO privind politica lingvistică promovată în Transnistria

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat în cauza Catan şi alţii împotriva Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, că reclamanților care studiază la şcolile cu grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova li s-a încălcat dreptul la educaţie, respectiv dreptul de a asigura copiilor educaţie conform propriilor convingeri filozofice, prin acţiunile de presiune şi intimidare ale autorităţilor transnistrene, după cum relatează Ministerul Afacerilor Externe. Aceste acţiuni au culminat în 2004 cu închiderea celor opt şcoli cu grafie latină, care au fost nevoite să funcţioneze, ulterior, în condiţii dificile şi în spaţii improprii, neadecvate desfăşurării procesului de instruire.

În speță, 170 de cetăţeni ai Republicii Moldova, elevi ai şcolilor din Rîbniţa, Tighina şi Grigoriopol şi părinţii acestora, au înaintat Curţii la data de 25 octombrie 2004 o cerere prin care au invocat încălcarea articolului 2 al Protocolului nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la educaţie, a articolului 8 din Convenţie, care protejează viaţa privată şi de familie, şi a articolului 14 din Convenţie, care interzice discriminarea.

La data de 9 iunie 2009, a avut loc o primă audiere publică în cauză, în urma căreia, la data de 15 iunie 2010, Camera de şapte judecători a declarat cauza parţial admisibilă. La data de 14 decembrie 2010, Camera pe rolul căreia a fost repartizată cauza s-a desesizat în favoarea Marii Camere. O a doua audiere publică a avut loc în faţa Marii Camere la data de  25 ianuarie 2012.

Instanţa europeană a apreciat că reclamanţii, părinţi şi copii, s-au găsit în situaţia ingrată de a alege între, pe de o parte, un învăţământ secundar care nu este recunoscut în vreun alt stat şi care utilizează metode învechite şi, pe de altă parte, a depune eforturi, inclusiv fizice, exorbitante pentru a avea acces la o formă de educaţie a statului lor, pe care o susţin.

Hotărârea Curţii este definitivă.

MAE subliniază că decizia CEDO vine să readucă în atenţia publică situaţia problematică a şcolilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, în condiţiile în care în răstimpul scurs de la evenimentele din 2004 nu au fost consemnate ameliorări semnificative. De altfel, recunoscând gravitatea situaţiei, Consiliul UE a impus în august 2004, cu referire directă la „conceperea şi punerea în practică a campaniei de intimidare şi închidere a şcolilor cu grafie latină din regiunea Transnistria din Republica Moldova”, sancţiuni la adresa unor oficiali ai regimului de la Tiraspol (prin PC 622/2004/PESC). Aceste sancţiuni au fost prelungite în septembrie 2012, pentru o nouă perioadă de 12 luni.

Hotărârea este disponibilă pe site-ul CEDO la adresa: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082

(Sursa: MAE)

Contor: 1163 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 23 octombrie 2012 07:43

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner