s Știri » Taguri » Înalta Curte de Casație și Justiție

Știri » Taguri » Înalta Curte de Casație și Justiție

 Tagul Înalta Curte de Casație și Justiție este utilizat în 31 știri.

23 Ianuarie 2013

RIL soluționat

În ședința din 21 ianuarie 2013, Înalta Curte de Casație şi Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat un recurs în interesul legii vizând interpretarea dispozițiilor art.28 alin.(2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011).

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 23 ianuarie 2013 10:25
23 Ianuarie 2013

Am avut dreptate!

Nu ştiu dacă să mă bucur sau să fiu trist pentru că am avut dreptate! De regula oamenii sunt bucuroşi atunci când li se confirmă judecata de valoare, iar orgoliul se hrănește cu astfel de confirmări. Nu am nevoie de astfel de confirmări, nu mai sunt la începutul carierei mele în dreptul muncii. Am ajuns, probabil, la o anumită maturitate.

Costel Gîlcă, 23 ianuarie 2013 10:25
14 Ianuarie 2013

Slaba pregătire a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiţie în materia dreptului muncii

Este inadmisibil ca judecătorii de la ÎCCJ, care sunt până la urmă arhitecţi ai construcţiei juridice să nu se autosesizează cu privire al propria lor incompetenţă în a se pronunţa cu privire la litigiile de muncă. Îmi este greu să înţeleg cum un profesionist, care ajunge judecător al ÎCCJ, nu are aceasta demnitate profesională să spună: nu mă pronunţ în acest domeniu pentru ca nu îi cunosc principiile minime de funcţionare şi nici detaliile specifice pentru a mă pronunţa calificat. Nu am văzut o grevă de demnitate profesională a judecătorilor, ci doar o grevă pentru drepturi materiale. Să fie oare judecătorul doar un simplu funcţionar de la ghişeu sau să fie mai mult de atât?

Costel Gîlcă, 14 ianuarie 2013 20:56
6 Decembrie 2012

Ce presupune noua procedură de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie?

Ministerul Justiției a înaintat Guvernului o propunere de modificare a procedurii de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în principal, în vederea scurtării duratei acesteia şi reducerii costurilor pe care le implica.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 6 decembrie 2012 07:53
5 Decembrie 2012

6000 euro onorariu de avocat. Modalități de stabilire

În considerarea faptului că tariful orar de 220 de euro reflectă remunerația rezonabilă datorată unui avocat experimentat într‑o cauză de această natură, că onorariul de avocat necesar suportat de BEI în cadrul procedurii principale trebuie evaluat la suma de 5.500 de euro (respectiv 25 de ore × 220 de euro).

Costel Gîlcă, 5 decembrie 2012 11:45
16 Noiembrie 2012

Atacul ICCJ la adresa salariaților

Prin Decizia nr. 16 în dosarul nr.15/2012, ICCJ a admis recursul și a stabilit că: "În interpretarea și aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sancțiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unității".

O asemenea eroare de interpretare fie a fost realizată cu rea credință, fie din lipsă de cunoștințe în dreptul muncii. Cum nu puteam suspecta ICCJ de rea credință, în opinia noastră, singurul răspuns la această interpretare a ICCJ o consituie lipsa de cunoștinte a judecătorilor ICCJ în materia dreptului muncii.
Costel Gilca, 16 noiembrie 2012 09:22
10 Octombrie 2012

RIL-uri soluționate de ÎCCJ în ședința din 8 octombrie 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat în cadrul ședinței din din 8 octombrie 2012 un număr de două recursuri în interesul legii, de interes pentru domeniul dreptului muncii și securității sociale.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 10 octombrie 2012 07:38
15 August 2012

CSM: Concurs în vederea ocupării a 8 posturi vacante de magistrat asistent la ÎCCJ

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat organizarea, la data de 30 septembrie 2012, a concursului pentru ocuparea a 8 posturi vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 15 august 2012 07:43
12 Iunie 2012

RIL înaintat. Recalcularea salariilor de bază ale cadrelor didactice

Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al României, a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența în practica judiciară a unui punct de vedere unitar cu privire la  „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din O.U.G nr. 1/2010 privind unele măsuri de încadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu  01.01.2010.”

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 12 iunie 2012 07:54
13 Aprilie 2012

Efecte clauză CCM. Neacordarea drepturilor salariale prevăzute în CCM la nivel de grup de unități. RIL respins

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 12 martie 2012 (Dosarul 1/2012) privind examinarea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara  a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2012. Aceasta a sesizat existența unei practici neunitare în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.2 şi art.11 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. 1 şi art. 241 alin. 1 din Codul muncii, texte de lege în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 13 aprilie 2012 07:07
13 Aprilie 2012

Apariții legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2012 au fost publicate de acte normative și decizii de interes pentru domeniul dreptului muncii și securității sociale.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 13 aprilie 2012 07:03
6 Aprilie 2012

RIL înaintat. Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare

Procurorul General al României, Laura Codruţa Kövesi, a înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție un recurs în interesul legii în urma constatării existenței în practica judiciară a unui punct de vedere neunitar cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 în referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr.3/1977”.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 6 aprilie 2012 08:32
2 Aprilie 2012

RIL respins. Procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului bugetar.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 29 martie 2012, a fost publicată Decizia ICCJ nr. 1 din 16 ianuarie 2012 (Decizia 27/2011) privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2010 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010, în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 2 aprilie 2012 08:47
30 Martie 2012

Apariţii legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 210 din 29 martie 2012 au fost publicate o serie de acte normative şi decizii ale Curţii Constituţionale de interes pentrub domeniul dreptului muncii şi securităţii sociale.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 30 martie 2012 07:52
29 Martie 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recrutează 10 magistraţi-asistenţi

Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au dispus declanşarea procedurilor de recrutare a 10 magistrați-asistenți gardul III în cadrul ÎCCJ. Aceștia vor fi numiți fără concurs dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratură de cel puţin 4 ani, după cum se precizează în comunicatul de presă al instituției.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 29 martie 2012 07:46
26 Martie 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - noțiunea de „domiciliu” în dreptul muncii

Actualul Cod al muncii stabileşte  în cadrul art.269, instanța competentă să soluționeze conflictele de muncă. Astfel, conform noului Cod al muncii judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor stabilite conform Codului de procedură civilă, iar cererile referitoare la conflictele de muncă vor fi adresate instanței competente în cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a avut ocazia să se pronunţe asupra noţiunii de domiciliu prin decizia civilă nr. 4047 din 13 mai 2011 - Secția civilă și de proprietate intelectuală.
Larisa Ștefana Mihalache, 26 martie 2012 08:48
20 Martie 2012

Concurs de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

În perioada 19 martie-21 septembrie 2012 se desfășoară, prin intermediul Institutul Național al Magistraturii, concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt disponibile 16 posturi: 3 poziții la Secția I civilă, 2 posturi la Secția a II-a civilă, 8 posturi la Secția penală și 3 poziții la Secția contencios administrativ și fiscal.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 20 martie 2012 07:53
14 Martie 2012

RIL respins. Neacordarea drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă

În ședința din 12 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat împotriva admiterii recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 14 martie 2012 07:46
13 Martie 2012

Procedura pentru desemnarea membrilor CSM, reprezentanți ai procurorilor și judecătorilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii anunță declanșarea procedurii de selecție a membrilor CSM, reprezentanți ai procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai judecătorilor de la tribunale.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 13 martie 2012 07:42
12 Martie 2012

Să ne amuzăm cu judecătorii: despre cum se "toarnă" între ei

Un site de specialitate a publicat un material al unei judecătoare de la Curtea de Apel care în esenţă denunţa trecutul de procuror comunist al președintelui Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, iar inspecţia judiciară s-a sesizat. Toată această poveste are însă un final foarte amuzat.

Costel Gîlcă, 12 martie 2012 09:45
8 Martie 2012

ICCJ și CSM sesisează Curtea Constituţională în legătură cu neconstituţionalitatea prevederilor Legii lustraţiei

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, întrunit în şedinţă extraordinară din 7 martie, a decis ralierea la demersului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care aceasta a hotărât sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea prevederilor Legii lustraţiei, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 8 martie 2012 07:39
2 Martie 2012

Guvernul a stabilit un număr maxim de 492 de posturi la ICCJ

În Monitorul Oficial al României, Partea I, din data de 1 martie 2012 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 108 din 28 februarie 2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 2 martie 2012 08:23
15 Februarie 2012

Cum se va desfășura procedura de selectare a judecătorilor la ICCJ?

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din data de 13 februarie 2012 a fost publicată Hotărarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 15 februarie 2012 08:32
14 Februarie 2012

Importanța deciziei ICCJ în recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale

În nr. 1/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii și securității sociale, fondator av. Costel Gîlcă, editura Rosetti Internațional a fost publicat articolul avocatei Anca-Elena Burghelea: „Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale.”

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 14 februarie 2012 08:50
14 Februarie 2012

Apariții legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012 au fost publicate o serie de acte normative de interes pentru domeniul dreptului muncii și securității sociale.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 14 februarie 2012 08:32
1 2  >  
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner