s Știri » Taguri » CJUE

Știri » Taguri » CJUE

 Tagul CJUE este utilizat în 42 știri.

29 Iulie 2013

Seminar: Procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Academia de Drept European (ERA)  organizează în perioada 7-9 octombrie 2013, la Trier (Germania) seminarul cu tema “Procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, după cum informează Institutul Național al Magistraturii.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 29 iulie 2013 09:02
26 Iulie 2013

CJUE: Cerință lingvistică disproporționată în redactarea contractelor de muncă cu caracter transfrontalier

Decretul Comunității flamande care impune redactarea în olandeză a tuturor contractelor de muncă cu caracter transfrontalier încalcă dreptul la libera circulație a muncitorilor, după cum reiese din hotărârea Curții de Jutiție a Uniunii Europene în cauza C-202/11 Anton Las / PSA Antwerp NV, din 16 aprilie 2013. În contextul special al unui contract transfrontalier, o astfel de cerință lingvistică este disproporționată în raport cu obiectivele invocate de Belgia (protejarea limbii naționale, protecția lucrătorilor și controlul efectiv al autorităților naționale).

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 26 iulie 2013 08:21
24 Iulie 2013

Rambursarea cheltuielilor aferente îngrijirilor spitalicești acordate lucrătorilor în alt stat membru

Articolul 49 CE și articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008, nu se opun în principiu unei reglementări a unui stat membru care condiționează rambursarea integrală a cheltuielilor aferente îngrijirilor spitalicești acordate în alt stat membru de obținerea unei autorizații prealabile. În schimb, aceste articole se opun unei astfel de reglementări interpretate în sensul că exclude, în toate cazurile, rambursarea integrală de către instituția competentă a cheltuielilor aferente unor astfel de îngrijiri acordate fără autorizație prealabilă.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 24 iulie 2013 09:21
19 Iulie 2013

Acordarea ajutorului financiar pentru studii efectuate în alt stat membru

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat în hotărârea în cauzele conexate C-523/11 și C-585/11, Laurence Prinz/Region Hannover, Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg Germania, din 18 iulie că Germania nu poate subordona acordarea unui ajutor financiar pentru o perioadă mai mare de un an, pentru un ciclu complet de studii efectuate în alt stat membru, unei condiții unice privind reședința neîntreruptă de trei ani în Germania. O astfel de condiție riscă să excludă studenții suficient de atașați de societatea germană prin alte legături sociale și economice.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 19 iulie 2013 08:35
5 Iulie 2013

CJUE: Statele UE trebuie să oblige toți angajatorii să ia măsuri pentru persoanele cu handicap

Statele membre trebuie să prevadă obligația angajatorilor de a lua măsuri eficiente și practice ținând seama de fiecare situație individuală, pentru a permite oricărei persoane cu handicap să aibă acces la un loc de muncă, să îl exercite sau să avanseze, potrivit hotârârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza 312/11Comisia/Italia.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 5 iulie 2013 08:52
28 Iunie 2013

Nerecunoașterea unui titlu care permite exercitarea unei profesii autonome în statul care l-a emis, obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor

Excluderea recunoașterii unui titlu de maseur-balneoterapeut care permite exercitarea unei profesii autonome în statul care l-a emis presupune un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor nejustificată de protecția consumatorilor sau a sănătății publice, este concluzia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias. CJUE transmite că în raport cu profesia de kinetoterapeut, protecția consumatorilor ar putea, de exemplu, să fie realizată prin obligația de a purta titlul profesional original în limba statului de formare, precum și în limba statului gazdă.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 28 iunie 2013 09:07
5 Iunie 2013

Neacordarea permisiunii de intrare pe teritoriul unui stat membru. Ce este obligat statul în cauză să comunice?

Un stat membru UE este obligat să comunice persoanei interesate esența motivării unei decizii de refuz al intrării pe teritoriul său dar poate refuza, în măsura în care este strict necesar, să comunice respectivei persoanei motivele a căror divulgare ar putea compromite siguranța statului, potrivit hotărârii nr. 70/13 din 4 iunie 2013 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-300/11 ZZ/Secretary of State for the Home Department.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 5 iunie 2013 08:10
31 Mai 2013

Marea Britanie va ajunge în fața CJUE din cauza modalității de acordare a ajutoarelor sociale imigranților UE

Sistemul de acordare a ajutoarelor sociale imigranților UE va aduce Marea Britanie în fața Curții Europene de Justiție, urmând să fie acționată în instanță de Comisia Europeană (CE). Londra aplică un test al "dreptului de rezidență", în urma căruia cetățeni UE nu pot primi anumite ajutoare sociale la care au dreptul în baza legislației Uniunii, ca de exemplu ajutorul pentru copii, după cum subliniază Comisia.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 31 mai 2013 08:20
24 Aprilie 2013

Boli curabile sau incurabile care provoacă o limitare fizică, mentală sau psihologică pot fi asimilate unor dizabilități

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe criterii de dizabilitate.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 24 aprilie 2013 08:50
23 Aprilie 2013

Plasarea forței de muncă pe durată determinată

În data de 11 aprilie 2013, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat hotârârea în cauza C‑290/12, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunale di Napoli (Italia), prin decizia din 29 mai 2012, primită de Curte la 11 iunie 2012, în procedura Oreste Della Rocca împotriva Poste Italiane SpA, cu privire la raportul de muncă avut cu aceasta.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 23 aprilie 2013 08:41
11 Martie 2013

Diminuarea pensiei de urmaș ca urmare a majorării pensiei pentru limită de vârstă

În 7 martie 2013, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis hotărârea cauza C‑127/11, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de arbeidshof te Antwerpen (Belgia), prin decizia din 3 martie 2011, primită de Curte la 11 martie 2011, în procedura Aldegonda van den Booren împotriva Rijksdienst voor Pensioenen.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 11 martie 2013 08:50
4 Martie 2013

Un ordin profesional nu poate impune membrilor săi un sistem de formare discriminatoriu pentru concurență

Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional să impună membrilor săi un sistem de formare obligatorie care elimină parțial concurența și care stabilește condiții discriminatorii în detrimentul concurenților săi, potrivit deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-1/12 Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas din 28 februarie 2013.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 4 martie 2013 08:58
25 Februarie 2013

CJUE: Condiționarea finanțării unor studii în străinătate de reședința neîntreruptă de trei ani în statul membru care acordă finanțare

Supunerea acordării finanțării unor studii integrale în străinătate condiției privind reședința neîntreruptă de trei ani în statul membru care acordă finanțarea imediat anterior începerii acestor studii reprezintă o restricție privind dreptul la liberă circulație al cetățenilor Uniunii, potrivit concluziilor avocatului general Sharpston în cauzele conexate C-523/11 și C-585/11 Laurence Prinz/Region Hannover, Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg din 21 februarie 2013.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 25 februarie 2013 08:44
25 Februarie 2013

Tările de Jos în atenția CJUE pentru discriminarea pensionarilor din străinătate

Comisia Europeană a înaintat o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în urma unui număr mare de plângeri din partea cetățenilor, pentru incapacitatea Țărilor de Jos de a notifica măsurile de stopare a discriminării pensionarilor care trăiesc în străinătate atunci când efectuează plata unei indemnizații pentru contribuabilii în vârstă.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 25 februarie 2013 08:37
22 Februarie 2013

CJUE: Modalitățile de calcul al pensiei pentru limită de vârstă

Dreptul Uniunii se opune reglementării spaniole privind modalitățile de calcul al pensiei pentru limită de vârstă în măsura în care acestea nu țin seama suficient de împrejurarea că persoana interesată a lucrat și într-un alt stat membru decât Spania, după cum a reținut Curtea Europeană de Justiție în hotărârea din cauza C-282/11, Salgado González/INSS, TGSS.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 22 februarie 2013 09:20
10 Decembrie 2012

Reducerea compensației de concediere pentru lucrătorii care se apropie de vârsta de pensionare

Un plan social poate să prevadă reducerea compensației de concediere pentru lucrătorii care se apropie de vârsta de pensionare, potrivit deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-152/11 Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH din 6 decembrie 2012. Totuși, a lua în considerare în calculul acestei reduceri posibilitatea unei pensionări anticipate ca urmare a unui handicap constituie o discriminare interzisă de dreptul Uniunii.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 10 decembrie 2012 08:15
8 Noiembrie 2012

Reducerea radicală a vârstei de pensionare: discriminare nejustificată pe motive de vârstă

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat marți concluziile Hotărârii în cauza C-286/12, acțiune introdusă de Comisia Europeană împotriva Ungariei referitoare la legislația privind uniformizarea vârstei de pensionare în cazul profesiilor din cadrul serviciului public şi instituirea în domeniul justiţiei a unei structuri mai echilibrate de vârstă. Principala concluzie a CJUE a fost că reducerea radicală a vârstei de pensionare a judecătorilor maghiari constituie o discriminare nejustificată pe motive de vârstă.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 8 noiembrie 2012 08:02
29 Octombrie 2012

Comisia Europeană a sesizat CJUE cu privire la încălcările legislației UE privind concedierile colective de către Italia

Comisia Europeană a făcut o sesizare la Curtea de Justiție a UE împotriva Italiei pentru că aceasta nu a luat măsurile necesare pentru a pune în aplicare în mod corespunzător legislația UE privind concedierile colective.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 29 octombrie 2012 07:38
18 Octombrie 2012

Magistrații se pot înscrie pentru stagii la CJUE și EUROJUST

Institutul Naţional al Magistraturii anunță organizarea, în colaborare cu Rețeaua Europeana de Formare Judiciară – EJTN, a două stagii de lungă durată, unul de 12 luni în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv un stagiu de 3 luni la EUROJUST dedicate magistraților.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 18 octombrie 2012 07:56
3 Octombrie 2012

Condiționarea executării unui mandat european de arestare în contextul judecării în lipsă a inculpatului

Potrivit avocatului general Yves Bot, autorităţile judiciare care trebuie să execute un mandat european de arestare nu pot condiţiona predarea unei persoane, judecată în lipsă dar care a avut cunoştinţă de procesul stabilit, de posibilitatea rejudecării cauzei în statul membru care a emis mandatul, după cum se precizează într-un comunicat de presă al Curții de Justiție a Uniunii Europene care prezintă concluziile avocatului general în cauza C-399/11 Melloni.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 3 octombrie 2012 07:54
26 Iulie 2012

Vizita de studii la CJUE pentru auditorii de justiție

În perioada 12 – 14 septembrie 2012, doi auditori de justiţie cu rezultate meritorii în domeniul dreptului Uniunii Europene, alături de doi studenţi ai Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – vor avea ocazia de a efectua o scurtă vizită de studii la sediul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit unei informări a Institutului Naţional al Magistraturii.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 26 iulie 2012 07:24
20 Iulie 2012

Imunitatea de jurisdicție a statului vs. drepturile de muncă ale unui salariat!

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în hotărârea din 19 iulie 2012 în cauza C-154/11 Ahmed Mahamdia/Algeria că un stat străin nu poate invoca faptul că beneficiază de imunitate pentru a se apăra împotriva acțiunii formulate potrivit dreptului muncii de un angajat al ambasadei sale, atunci când acesta din urmă îndeplinește atribuții care nu se înscriu în sfera exercitării autorității publice. Prin urmare, un astfel de angajat poate sesiza instanțele statului membru în care se află ambasada în cauză

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 20 iulie 2012 08:01
26 Iunie 2012

CJUE: Recuperarea concediului anual plătit în contextul survenirii incapacităţii de muncă

Un lucrător a cărui incapacitate de muncă a survenit în timpul concediului său anual plătit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durată echivalentă aceleia a concediului său medical,potrivit hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-78/11 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ Fede-ración de Asociaciones Sindicales (FASGA) și alții din 21 iunie 2012. Potrivit CJUE, acest drept este acordat independent de momentul la care a survenit incapacitatea de muncă.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 26 iunie 2012 07:58
25 Iunie 2012

CJUE: Condițiile de acces al studenților bulgari pe piața forței de muncă dintr-un alt stat membru

În perioada tranzitorie de maximum cinci ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, condițiile de acces al studenților bulgari pe piața forței de muncă dintr-un alt stat membru nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile studenților din țări terțe, potrivit hotărârii Curţii de Justiţie  a Uniunii europene în cauza C-15/11 Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien din 21 iunie 2012.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 25 iunie 2012 08:06
18 Iunie 2012

Vizite de studiu la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru magistrați

Institutul Naţional al Magistraturii anunţă organizarea, de către European Judicial Training Network – Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), în cadrul Programului de schimb de magistraţi între statele europene, a trei vizite de studiu la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 18 iunie 2012 07:46
1 2  >  
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner