s Legea contractelor de muncă din 1929 - Ion Răducanu

Index cărți

Perioada 1892-1917

Perioada 1918-1945

Perioada 1946-1989

Legea contractelor de muncă din 1929

Ion Răducanu

Curierul Judiciar, 1930

 • Prima pagină
  pag. 1
   
 • Textul legii
  pag. 2
   
 • Titlul I - Contract de ucenicie
  pag. 2
   
 • CAPITOLUL I - Natura și formarea lui
  pag. 2
   
 • Secțiunea I - Condiţiile de validitate
  pag. 2
   
 • Secțiunea II - Forma şi cuprinsul contractului
  pag. 3
   
 • CAPITOLUL II - Efectele contractului de ucenicie
  pag. 5
   
 • Secțiunea A - Obligaţiile patronului
  pag. 5
   
 • Secțiunea B - Obligaţiile ucenicului
  pag. 6
   
 • CAPITOLUL III - Desfiinţarea contractului de ucenicie
  pag. 7
   
 • CAPITOLUL IV - Controlul executării contractului de ucenicie şi sancţiuni
  pag. 9
   
 • TITLUL II - Contractul individual de muncă
  pag. 11
   
 • CAPITOLUL I - Natura şi formarea Iui
  pag. 11
   
 • CAPITOLUL II - Efectele contractului de muncă
  pag. 12
   
 • Secțiunea A - Obligaţiile patronului
  pag. 12
   
 • Secțiunea B - Obligaţiile salariatului
  pag. 14
   
 • Secțiunea C - Remunerarea muncii
  pag. 16
   
 • CAPITOLUL III - Desfiinţarea contractului individual de muncă
  pag. 19
   
 • CAPITOLUL IV - Dispoziţii speciale privind contractele individuale de muncă ale funcţionarilor din industrie şi comerţ
  pag. 21
   
 • TITLUL III - Contractul de echipă
  pag. 24
   
 • TITLUL IV - Contractul colectiv de muncă
  pag. 26
   
 • CAPITOLUL I - Natura şi formarea lui
  pag. 26
   
 • CAPITOLUL II - Efectele contractului colectiv de muncă
  pag. 28
   
 • CAPITOLUL III - Încetarea sau denunţarea contractului colectiv de muncă
  pag. 29
   
 • Dispoziţiuni tranzitorii şi finale
  pag. 30
   
 • Expunerea de motive
  pag. 32
   
 • Avizul Consiliului Legislativ
  pag. 72
   
 • Raportul de la Senat
  pag. 75
   
 • Raportul de la Cameră
  pag. 94
   

Trebuie să fiți pentru a citi această carte!
Vă rugăm să completați .