s Contractul de muncă - Constantin Jornescu

Index cărți

Perioada 1892-1917

Perioada 1918-1945

Perioada 1946-1989

Contractul de muncă

Constantin Jornescu

Tipografia Dacia, 1910

 • Prima pagină
  pag. 1
   
 • Prefață
  pag. 2
   
 • CAPITOLUL I. Introducere Codul civil față cu evoluția societății și a contractului de muncă în secolul al 19-lea
  pag. 4
   
 • CAPITOLUL II. Denumirea acestui contract. Câmpul său de aplicație. Natura lui juridică. Teoria locației, mandatului, societății, vânzărei, a contractului nenumit. Criticele lor. Noua teorie: contract "suigeneris".
  pag. 25
   
 • Capitolul III. Concepția modului de intervenție a statului în contractul de muncă. Formarea contractului. Viciu de consimțimânt. Teoriile nulității unui contract de muncă cu stipulații uzurare din cauză de leziune. Ultima teorie. Condițiile de validitate. Chestiunea probei.
  pag. 55
   
 • CAPITOLUL IV. Efectele contractului. Obligațiile patronului. Salarul și privilegiile lui. Condițiile de muncă. Responsabilitatea accidentelor. Teoria delictuală, contractuală, obiectivă și a riscului profesional. Obligațiile lucrătorului. Amenzile.
  pag. 97
   
 • CAPITOLUL V. Încetarea contractului. Contract cu și fără durată determinată. Termenul de preavis. Rupere abuzivă. Greva suspendă, nu rupe contractul de muncă.
  pag. 123
   
 • CAPITOLUL VI. Concluziuni. Codul civil reglementează principiile generale ale contractului. Necesitatea modificărei legei civile în România, relativ la acest contract. Codul civil și legile speciale.
  pag. 137
   
 • Bibliografie
  pag. 140
   

Trebuie să fiți pentru a citi această carte!
Vă rugăm să completați .