s Curierul Judiciar - numărul 9 din septembrie 2011

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar - numărul 9 din septembrie 2011

C. H. Beck

Cuprins

Editorial

Gabriel Liviu IspasRestrictionarea accesului la munca in Spania, o incalcare a spiritului unional

Curier legislativ: 16 august – 10 septembrie 2011

Romania in fata CEDO Baldovin c. Romania  cu nota de Lucian Criste

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 211/2010 Nota de Judecator dr. Csaba Bela Nasz

Intrucat asociatul unic al societatii parate este o persoana juridica, care are, la randul sau, doi asociati, pentru ca in cadrul adunarii generale sa se poata determina cu certitudine care este decizia pe care asociatul unic a inteles sa o adopte, ar fi fost necesar ca acesta sa fi adoptat, in cadrul unei adunari generale proprii a asociatilor, o hotarare prin care sa fi stabilit care este vointa sa sociala. Vointa societatii-mama, ca vointa a asociatului unic al societatii-fiica, se formeaza numai prin votul ambilor asociati, care se controleaza reciproc si nu pot obstructiona in mod unilateral dreptul celuilalt asociat de a participa la procesul decizional.

Lipsa unei hotarari a adunarii generale a asociatilor apelantei, in calitate de asociat unic al intimatei, in sensul exprimarii unui consimtamant al persoanei juridice pentru punctele care urmau a fi dezbatute in cadrul respectivei sedinte, precum si existenta unui dezacord total al mandatarilor celor doi administratori ai asociatului unic determina nulitatea absoluta a hotararii astfel adoptate. Conflictul de interese nu poate exista decat in situatia in care interesele personale ale asociatilor prevaleaza asupra celor de grup, adica interesului societatii, imprejurare care poate determina destramarea structurii societare.

Articole

Titlu: Modificarile aduse societatilor comerciale cu raspundere limitata prin O.U.G. nr. 54/2010: noi reguli privind cesiunea partilor sociale Autor: Lector univ. dr. Emod Veress

O reglementare superficiala poate fi concretizata prin practica judiciara constanta si consecventa a instantelor judecatoresti. Dar un text defectuos in cele mai multe cazuri conduce la hotarari judecatoresti contradictorii, aduce – in mod direct si indirect – atingere securitatii juridice si in ultima instanta statului de drept. Astfel, cu ocazia aprobarii prin lege a O.U.G. nr. 54/2010, se impune ori abrogarea acestui text (solutie preferabila) sau reformularea textului la un nivel superior de precizitate.

Jurisprudenta comentata

Trib. Arges, Sectia civila, Decizia nr. 1997/2011 Nota de Judecator Viorel Terzea

Opinie majoritara: Trebuie sa li se recunoasca putere de lucru judecat si motivelor decisorii (motive care desi nu se regasesc in dispozitiv, transeaza aspecte litigioase dintre parti), intrucat a nega autoritatea de lucru judecat a unor asemenea motive inseamna de fapt, a crea premisele instabilitatii juridice, caci s-ar recunoaste posibilitatea partilor ca, dupa ce au supus dezbaterii o anume chestiune litigioasa si au primit o anumita rezolvare asupra acesteia, sa reia judecata, ca si cand instanta nu s-ar fi pronuntat asupra ei.

Opinie separata: Puterea de lucru judecat trebuie atasata numai dispozitivului hotararii, deoarece numai aceasta parte a hotararii cuprinde ce a fost judecat si, tot dispozitivul, constituie ordinul instantei cu privire la raportul juridic dedus judecatii si care singur este susceptibil de executare silita.

Articole

Titlu: Prestatiile familiale ale lucratorilor migranti in Uniunea Europeana Autor: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Prestatiile familiale sunt reglementate de art. 67-69(a) din Regulamentul 883/2004 si in art. 58-61 din Regulamentul de implementare. Ele reprezinta toate prestatiile in natura sau in bani destinate acoperirii cheltuielilor familiale, cu exceptia avansurilor de pensii alimentare si indemnizatiile speciale la nastere si la adoptie [art. 1 lit. z)]. Statul ce are obligatia de a plati prestatiile familiale trebuie sa ia in considerare perioadele de asigurare realizate in temeiul legislatiei oricarui alt stat membru, daca acest lucru este necesar pentru a satisface conditiile in vederea obtinerii dreptului la prestatii.

Jurisprudenta comentata

Trib. Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 782/2011 Nota de Judecator drd. Cristina Nicoleta Ghita si Judecator drd. Cristina-Maria Florescu

Avand in vedere dispozitiile art. 6 parag. (1) din Conventia europeana a drepturilor omului, precum si faptul ca materia contraventiilor poate fi calificata ca apartinand materiei penale, aplicarea interdictiei de a depune marturie unor persoane, prevazute de art. 189 alin. (1) pct. 1 si 2 C.proc.civ., care sunt martori oculari la savarsirea unor contraventii, ar putea aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Articole

Titlu: Vulnerabilitatea ultimelor reglementari referitoare la unele pensii de serviciu Autor: Prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu

In paralel cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a inceput sa se diversifice din nou sistemul de pensii, dar actele normative din ultima perioada cuprind erori care le fac vulnerabile. Sub acest aspect pot fi exemplificate Legea nr. 119/2010 si O.U.G. nr. 59/2011, care contin erori de fond si de forma. Pe baza acestora si a dreptului comunitar au fost castigate procesele declansate de beneficiarii pensiilor stabilite pe baza Legii nr. 119/2010. Pentru anihilarea hotararilor judecatoresti favorabile pensionarilor a fost adoptata O.U.G. nr. 59/2011, prin care se reia ciclul judiciar, mizand Guvernul pe inconsecventa instantelor sau pe influenta deciziilor Curtii Constitutionale si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Jurisprudenta comentata

Trib. Bucuresti, Sectia I penala, Sentinta nr. 493/2010 Nota de drd. Dumitru-Daniel Serban

Aplicarea pedepsei complementare (accesorii) a interzicerii dreptului de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura celei de care s-a servit condamnatul pentru savarsirea infractiunii nu este conditionata de recunoasterea legala a acestora, intrucat natura si scopul lor, de preventie speciala si generala, permit instantei sa le aplice chiar si numai daca acestea s-au exercitat ori desfasurat in fapt.

Articole

Titlu: Medierea in cauzele penale (I). Incheierea acordului de mediere si intocmirea procesului-verbal de inchidere a medierii Autor: Prof. univ. dr. Dumitru Virgil Diaconu

Formularea juridica cuprinsa in prevederile art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. introdusa prin Legea nr. 202/2010 vizand un alt impediment de impiedicare de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale si anume: „a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii” nu se regaseste in mod expres, identic in legea speciala si anume Legea nr. 192/2006 privind medierea. Textul corespondent din Legea nr. 192/2006 este cel prevazut de art. 56 alin. (1) lit. a) in care se mentioneaza ca procedura de mediere se finalizeaza „prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului” la care se adauga si trimiterea implicita la prevederile art. 58 alin. (1) in care se arata ca, atunci cand partile aflate in conflict „au ajuns la o intelegere se poate redacta un acord scris”. In afara acestui acord se intocmeste obligatoriu si un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere prevazuta de art. 57 din Legea nr. 192/2006.

Sinteze de jurisprudenta – mai-iunie-iulie 2011

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

In cadrul rubricii Instrumente, lector univ. dr. Gabriel Liviu Ispas prezinta unele aspecte privind libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana, precum Directiva europeana-cadru si prevederile TFUE in materie, notiunea de „lucrator” in acceptiunea institutiilor unionale, dreptul statelor membre de a introduce masuri de liberalizare progresiva a accesului la piata muncii sau limitarile aplicabile cetatenilor romani.

ELSA Bucuresti sustine importanta stagiului de practica obligatoriu in prezent pentru studentii facultatilor de drept, fiind o modalitate de alegere a viitoarei cariere dintre multiplele posibilitati profesionale deschise tinerilor juristi.

Vizitează site-ul revistei »