s Revista Română de Dreptul Muncii - numărul 6 din noiembrie 2008

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii - numărul 6 din noiembrie 2008

Wolters Kluwer

Cuprins

STUDII. DISCUTII. COMENTARII 

Reintegrarea in munca – efect al anularii concedierii – potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului  Alexandru Ticlea  

Observatii referitoare la concedierea disciplinara pentru abatere grava  Ovidiu Tinca  

Forta majora si cazul fortuit in raporturile de munca  Valeriu Zanfir   Consideratii privind munca la domiciliu  Constantin Bratu  

Titularii dreptului de intemeiere sau aderare la un sindicat, cu privire speciala asupra clericilor ortodocsi  Mihail C. Barbu, Dana Barbu

Asigurarile pentru somaj si masurile pentru prevenirea somajului  Laura Georgescu  

Codul muncii si contractul colectiv de munca la nivel national – corelari si necorelari  Horatiu Sasu  

Suspendarea contractului individual de munca in temeiul art. 52 alin. (1) din Codul muncii si abuzul de drept  Maria Cristina Letu  

JURISPRUDEN COMENTATA  

Acordarea indemnizatiei de dispozitiv  (Tribunalul Gorj, sectia contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 843/2008, definitiva si irevocabila, cu comentariu de Cristina Duvlea)   

JURISPRUDENTA TEMATICA    Restituirea cheltuielilor de formare profesionala (Florentina Rotaru) 

 • Reglementare legala 
 • Jurisprudenta Curtii Constitutionale 
 • Jurisprudenta instantelor din raza Curtii de Apel Bucuresti 

 

 1. Durata limita a cursului de formare profesionala pentru ca salariatul sa fie obligat sau scutit de achitarea contravalorii cursului 
 2. Restituirea cheltuielilor cu pregatirea profesionala in cazul incetarii raporturilor de munca prin acordul partilor 
 3. Restituirea cheltuielilor de scolarizare in cazul in care angajatul nu obtine permisul de conducere. Nulitatea clauzelor actului aditional  
 4. Obiectul obligatiei de informare  a salariatului 
 5. Mijloace de proba. Dovada scoaterii angajatului din productie in perioada cursului de formare profesionala 
 6. Conditii de valabilitate a contractului de scolarizare 
 7. Participarea angajatului la stagii de perfectionare. Mijloace de proba. Forta probanta a angajamentului de plata 
 8. Restituirea cheltuielilor efectuate cu pregatirea medicilor rezidenti. 

  PRACTICA JUDICIARA (selectie de Valentina Sandu si Petrica Arbanas)   

 1. Lipsa semnaturii salariatului de pe contractul de munca. Probatoriu incomplet 
 2. Clauza de neconcurenta. Imposibilitatea denuntarii unilaterale de catre angajator 
 3. Incetarea contractului individual de munca. Plati compensatorii. Conditii de acordare 
 4. Motive de nulitate a deciziei de concediere 
 5. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa motivelor pentru care au fost inlaturate apararile salariatului 
 6. Abatere disciplinara. Conditii 
 7. Sanctiune disciplinara neprevazuta de Codul muncii. Nelegalitate 
 8. Salariul minim garantat prin contractul colectiv de munca. Institutie bugetara. Limitele negocierii 
 9. Indemnizatie necuvenita. Decizie de imputare. Conditii 
 10. Dreptul la salariul de merit. Conditii 
 11. Venituri suplimentare. Obligativitatea valorificarii acestora 
 12. Indemnizatia de dispozitiv. Conditii de acordare 
 13. Actiunea in raspundere patrimoniala a salariatilor. Probatoriu incomplet. Casare cu trimitere 
 14. Raspunderea patrimoniala a salariatului. Lipsa vinovatiei. Consecinte. 

  SPATIUL EUROPEAN (selectie de Laura Georgescu)   

 1. DIRECTIVA 2008/94/CE din 22 octombrie 2008 privind protectia lucratorilor salariati in cazul insolventei angajatorului 
 2. RECOMANDAREA 2008/867/CE din 3 octombrie 2008 privind incluziunea activa a persoanelor excluse de pe piata muncii. 

Vizitează site-ul revistei »