s Curierul Judiciar - numărul 3 din martie 2011

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar - numărul 3 din martie 2011

C. H. Beck

Cuprins

Editoral

Stefan DeaconuDreptul de a ne revizui Constitutia

Curier legislativ 14 februarie – 15 martie 2011

Romania in fata CEDO

Colegiul Consilierilor Juridici Arges c. Romania  cu nota de Radu Chirita

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 830/2010 Nota de Judecator dr. Csaba Bela Nasz

Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare si a intocmi un raport scris catre actionari. La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea. Chiar daca desemnarea specialistilor se face de pe lista expertilor autorizati, in situatia in care societatile participante la fuziune sau la divizare inteleg sa solicite impreuna numirea unui anumit expert, care sa actioneze pentru toate societatile implicate, dar in mod obligatoriu independent de acestea, organul care face desemnarea trebuie sa tina seama de aceasta cerere comuna, numai in lipsa unei astfel de cereri directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal putand desemna unul sau mai multi experti pentru fiecare dintre societatile implicate.

Articole

Titlu: Principiul libertatii de circulatie a capitalurilor. Limitarea dreptului de detinere la 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor Autor: Consilier juridic drd. Dragos Calin

Chiar daca au un mod original de constituire, S.I.F.-urile sunt in prezent societati comerciale cu capital integral privat, care au o vointa sociala proprie si care trebuie sa functioneze ca orice societate privata, sens in care dirijismul excesiv, nejustificat, identificat in definirea obiectului de activitate, domeniile de investitii limitate, precum si regimul discriminator al S.I.F. in privinta participatiilor la capitalul social descurajeaza investitorii atat in efectuarea de investitii, cat si in implicarea in societate.

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Arges, Sectia civila, Decizia nr. 1858/2010 Nota de Judecator Viorel Terzea

Opinie majoritara: Actiunea negatorie este actiunea prin care reclamantul titular al dreptului de proprietate contesta (neaga) paratului ca ar avea un drept de uzufruct, un drept de superficie, un drept de uz, un drept de abitatie sau drept de servitute asupra unui bun proprietatea sa si, in consecinta, sa inceteze exercitarea sa nelegitima. In cazul in care paratul pretinde existenta unui drept de servitute, care a luat nastere in baza unei conventii incheiate cu autorul reclamantului, pentru ca o asemenea servitute sa fie opozabila reclamantului, trebuia sa fie indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara la data dobandirii dreptului de proprietate de catre reclamant. Opinie minoritara: Dobanditorul unui teren, afectat de o servitute de trecere conventionala, constituita de autorul acestuia este obligat sa respecte servitutea de trecere, in conformitate cu art. 1349 C.civ.

Articole

Titlu: Protectia sociala a salariatilor migranti la nivel international Autor: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Politica tarilor de origine in promovarea migratiei fortei de munca, chiar si calificate, cu mentinerea in flux controlabil, se justifica ca un mijloc de reducere a ratei somajului si marire a salariilor personalului calificat, atragerea de investitii, capital strain si imbunatatirea cunostintelor teoretice si practice prin adaptarea la standardele si cerintele din tara de destinatie.

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Calarasi, Sectia civila, Sentintele civile nr. 223 si 227/2011 Nota de Drd. Dumitru Daniel Serban

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile O.U.G. nr. 34/2006.

Articole

Titlu: Cateva consideratii pe marginea sanctiunii contraventionale a desfiintarii lucrarilor si aducerii terenului in starea initiala Autor: Asist. univ. drd. Madalina-Elena Mihailescu

Problema legalitatii constructiilor in Romania, precum si sanctiunea contraventionala a desfiintarii lucrarilor si aducerii terenului in starea initiala lasa deschisa oportunitatea unor discutii variate mai ales in contextul aparitiei spre exemplu a controversatei O.U.G. nr. 41/2010 si chiar in contextul unor propuneri de lege ferenda care fac referire la eliminarea obtinerii in prealabil a clasicelor autorizatii de constructie si edificarea imobilelor doar pe baza unor proiecte-tip obtinute de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, ceea ce ar lasa fara obiect Legea nr. 50/1991. Toate aceste probleme nou aparute arata inca o data cat de necesara este in Romania aparitia unui Cod al constructiilor. Proiecte de legi in acest sens exista de mai multa vreme, dar, din nefericire, se pare ca acestea nu au trecut insa de aprobarea Parlamentului astfel incat sa se creeze si la noi un set de norme foarte bine cizelate, insumate intr-un „cod” al urbanismului si/sau constructiilor, asa cum exista, de exemplu, in Franta.

Jurisprudenta comentata

Judecatoria Strehaia, Sentinta nr. 241/2010 Nota de Lector univ. dr. Anamaria Groza, Lector univ. dr. Vali Stefania Ileana Nita

In stadiul actual al legislatiei noastre penale, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi ridica o serie de probleme in cazurile suspendarii conditionate si suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. Facand aplicarea pedepsei complementare in aceste conditii, instantele vor constata ca sunt incalcate implicit norme privind reabilitarea. Noul Cod penal remediaza problema de drept semnalata. Potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) din Noul C.pen., executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi incepe de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Articole

Titlu: Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor Autor: Asist. univ. dr. Andrei Zarafiu

Articolul doreste sa raspunda la o serie de intrebari legate de dispozitiile tranzitorii si finale prevazute de Legea nr. 202/2010: 1. Sunt definitive sentintele pronuntate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010 in cauze avand ca obiect plangeri adresate judecatorului in temeiul art. 2781 C.proc.pen., dar in care investirea s-a produs sub vechea reglementare? 2. Care este regimul juridic al cailor de atac pentru sentintele pronuntate de catre judecatorii, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010, in cauze cu actiunea penala pornita din oficiu, dar in care sesizarea s-a produs sub vechea reglementare? 3. In procedura de recunoastere a vinovatiei, individualizarea pedepselor se face numai prin raportare la dispozitiile art. 320alin. (7) C.proc.pen. sau procesul de individualizare poate continua prin retinerea si a altor circumstante sau cauze de atenuare generale ori speciale?.

Sinteze de jurisprudenta – ianuarie 2011

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Instante Penale Internationale

ELSA Bucuresti prezinta in articolul De ce alegem dreptul? motivele care mentin interesul studentilor de a continua studiile de drept si de a continua profesarea unei meserii legate de domeniul juridic.

Vizitează site-ul revistei »