s Dreptul - numărul 11 din noiembrie 2011

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Dreptul - numărul 11 din noiembrie 2011

Uniunea Juriștilor din România

Cuprins

ACTE NORMATIVE NOI

 Consideratii referitoare la Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil

AUTOR: Pavel Perju

Unele consideratii in legatura cu garantiile autonome potrivit noului Cod civil
AUTOR: Rada Postolache

Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor, in reglementarea noului Cod de procedura civila
AUTOR: Adrian Stoica

Aspecte privind regimul juridic al intreprinderilor individuale si familiale reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 in lumina noului Cod civil si a Legii nr. 71/2011 si succinte aprecieri in legatura cu demersul de reformare a dreptului privat
AUTOR: Emilian Lipcanu

Infractiunea de exploatare patrimoniala a unei persoane vulnerabile in noul Cod penal
AUTOR: Vicentiu-Razvan Gherghe

Obligatia de asistenta a celor in primejdie potrivit noului Cod penal
AUTOR: Petre Dungan

Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii - cauza justificativa in prevederile noului Cod penal
AUTOR: Costel Niculeanu

Noul Cod penal - elemente de noutate la infractiunile contra vietii
AUTOR: Teodor-Viorel Gheorghe

 

STUDII - DISCUTII - COMENTARII

Raspunderea patrimoniala a asociatilor/actionarilor societatilor comerciale pentru hotararile adoptate in adunarea generala potrivnic art. 136^1 din Legea nr. 31/1990 (republicata)
AUTOR: Flaminia Starc-Meclejan

Fundamentul obligatiei de reparare a prejudiciului de catre persoana lipsita de discernamant
AUTOR: Adrian Tamba

Verificarea legalitatii si temeiniciei actelor si operatiunilor desfasurate in cursul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
AUTOR: Moise Bojinca, Octavia Maria Cilibiu

Reglementarea actuala a procedurilor speciale bancare
AUTOR: Ianfred Silberstein

Incidenta prevederilor Legii nr. 118/2010 asupra drepturilor banesti de concediu de odihna cuvenite personalului didactic de predare si didactic auxiliar din unitatile de invatamant bugetar, aferente lunilor iulie - august 2010
AUTOR: Gabriela Cristina Frentiu

Discutii privind posibilitatea studentilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" de a incheia contracte individuale de munca
AUTOR: Mara Ioan

Parlamentul in Europa secolului al XXI-lea
AUTOR: Marian Enache

Aspecte controversate referitoare la infractiunile de viol si de perversiune sexuala in lumina dispozitiilor actualului si viitorului Cod penal
AUTOR: Gheorghe-Iulian Ionita

Un punct de vedere referitor la oportunitatea legalizarii prostitutiei in Romania
AUTOR: Niculae Gament

Implicatii penale ale utilizarii ilegale in domeniul fiscal a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate cu regim special
AUTOR: Aurel Neagu, Sorin Corlateanu

Unele aspecte reiesite din practica judiciara privitoare la executarea mandatului de executare a pedepsei inchisorii sau a pedepsei detentiunii pe viata
AUTOR: Cristian-Eduard Stefan

Vizitează site-ul revistei »