s Dreptul - numărul 5 din mai 2011

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Dreptul - numărul 5 din mai 2011

Uniunea Juriștilor din România

Cuprins

 

ACTE NORMATIVE NOI

Implicatiile noului Cod de procedura civila si ale Legii nr. 202/2010 asupra procedurilor notariale AUTOR: Ioan Les

Incheierea si efectele juridice ale fideiusiunii in lumina noului Cod civil AUTOR: Rada Postolache

Aspecte teoretice si practice determinate de modificarile succesive ale Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 AUTOR: Aida Diana Dumitrescu

Unele incidente procedurale privitoare la competenta instantei in noul Cod de procedura civila si in Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor AUTOR: Livia Chiriazi

Amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata in reglementarea noului Cod de procedura penala AUTOR: Florin Cotoi

Consideratii referitoare la modificarile si completarile aduse Partii speciale a Codului de procedura penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor AUTOR: Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coada

 

STUDII - DISCUTII - COMENTARII

Reflectii cu privire la concordanta aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu Protocolul nr. 1 al Conventiei (europene) a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale AUTOR: Monica Gabriela Scarlat

In legatura cu corecta interpretare si aplicare in prezent a art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila AUTOR: Gabriela Cristina Frentiu

Procedurile interne si europene de eliberare a certificatelor de modele de utilitate AUTOR: Bujorel Florea

 

DREPT EUROPEAN

Dezvoltarea cadrului legal al achizitiilor publice in Uniunea Europeana AUTOR: Mircea Valentin Carlan

Privilegiul confidentialitatii avocat-client in dreptul european al concurentei AUTOR: Diana Ungureanu, Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu

 

DIN SOLUTIILE INSTANTELOR JUDECATORESTI

Practica judiciara (extrase)

Vizitează site-ul revistei »